Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy JRG SA PSP Kraków

 27

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320. Pojazd znajduje się w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Samochód posiada zbiorniki: wodny o pojemności 3000 litrów, środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów oraz autopompę Rumberg o minimalnej wydajności 2400 l/min. Zabudowę wykonała firma Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek z Bielska-Białej, a całkowity koszt pojazdu wyniósł blisko 900 tysięcy złotych.

Więcej...