wydział sztab policji

 
 

Zakres działań m.in:
- Prowadzenie analiz oraz bieżących prognoz sztabowych w zakresie potencjalnych zagrożeń ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Organizowanie i koordynowanie działań policyjnych związanych z prowadzeniem zabezpieczeń,
- Realizowanie funkcji kierowania w zakresie określonym dla służb dyżurnych Komendy przy wykorzystaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia, a także nadzorowanie i koordynacja pracy ogniw dyżurnych w komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji,
- Kierowanie, nadzorowanie i koordynacja pracy służb patrolowo - interwencyjnych działających w Systemie Wspomagania Dowodzenia na terenie Krakowa.

Od 2011 roku w strukturach WSzP KMP Kraków istnieje Referat Wywiadowczo-Patrolowy, którego głównym zadaniem jest zwalczanie i zatrzymywanie sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw oraz wykroczeń do których dochodzi na terenie Krakowa.

sztab1

W 2013 roku w krakowskim garnizonie Policji oddzielono służbę patrolową od interwencyjnej. W KMP utworzone zostały Referaty Interwencyjne, które zajmują się realizacją interwencji zleconych przez dyżurnego. Z kolei na każdym z ośmiu komisariatów powstały Referaty Wywiadowczo-Patrolowe, które zajmują się głównie patrolowaniem. Wywiadowcy i Przewodnicy ze Sztabu stanowią jeden z skutecznych i niezastąpionych trzonów w zabezpieczeniu miasta Krakowa oraz w wsparciu pozostałych ogniw i wydziałów krakowskiej policji.

Struktura WSzP KMP Kraków - tworzy ją 11 ogniw, które liczą ponad 320 policjantów oraz 31 psów służbowych.

- 4 Referaty Interwencyjne,
- Referat Wywiadowczo-Patrolowy
- Ogniwo Przewodników Psów Służbowych

sztab2

Praca w policji jako przewodnik psa służbowego:

Każdy policjant rozpoczynając pracę jako przewodnik psa służbowego przechodzi wraz z psem szkolenie służbowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szkolenie zawiera elementy dotyczące anatomii psa, jego zachowań, tresury, sposobu pielęgnacji i żywienia zwierząt.
Zajęcia praktyczne o charakterze patrolowo-tropiącym: przewodnicy i czworonogi ćwiczą posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, obronę przewodnika, pościgi za pozorantem, przeszukiwanie terenu i pomieszczeń oraz tropienie śladów ludzkich. Zanim jednak to wszystko się stanie, każdy pies musi przejść kwalifikację, wykazać się nienagannym zdrowiem, nie bać się huków z wystrzału broni. Po 6 miesięcznym szkoleniu odbywa się egzamin sprawdzający umiejętności przewodnika oraz psa. Co roku odbywa się atestacja psa czyli egzamin sprawdzający umiejętności psa zdobyte podczas szkolenia, by pies nie zapomniał tego, czego się uczył na szkole, przynajmniej raz w tygodniu powinno odbywać się szkolenie psa.

Psy specjalne są szkolone metodą smakołyków i wyróżnienia. Pies za pozytywne znalezienie jest nagradzany smakołykiem lub ulubionym aportem oraz chwalony głosem przez swojego przewodnika.

sztab3

Zakres zadań pododdziału Przewodników Psów Służbowych: 

Wykonywanie całodobowej służby patrolowej z psami służbowymi na terenie podległym KMP Kraków, używanie psów służbowych do:
- Tropienia śladów pozostawionych przez sprawców na miejscu przestępstwa,
- Poszukiwania osób zaginionych, wyszukiwania przedmiotów mających związek lub utraconych w wyniku przestępstwa, wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, doskonalenie sprawności użytkowej psów poprzez prowadzenie systematycznych szkoleń,
- Odpierania czynnej napaści,
- Pokonywania czynnego oporu,
- Pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa,
- Zabezpieczenia różnych imprez masowych ( m.in meczy piłkarskich, hokejowych, koncertów, marszów, zgromadzeń). Pies służbowy jest jednym z środków przymusu bezpośredniego. 24 godzinny na dobę dyżuruje przewodnik z psem tropiącym gotowym w każdej chwili do wyjazdu na zdarzenie w rejonie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie, ale i również poza rejon działania w/w jednostki.

sztab4

Psy Służbowe dzielimy na:
- patrolowo-tropiące;
- do wyszukiwania zapachów narkotyków;
- do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych;
- do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich;
- psy osmologiczne.


Psy służbowe mogą pracować w temperaturze od minus 15 do plus 25 stopni Celsjusza.