Foto - KM PSP Kraków


 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia: 


OSP Jerzmanowice

Jerzmanowice


OSP Przeginia


OSP Czubrowice


OSP Gotkowice


OSP Łazy


OSP Racławice


OSP Sąspów


OSP Szklary