Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy

 OSP Morawica remiza

Duża Morawica 4,
32-084 Duża Morawica.

Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy to jednostka typu S-2. Jednostka nie jest włączona do KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy). Na wyposażeniu jednostki są dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze. 

Poniżej przedstawiona jest krótka historia OSP w Morawicy.

W maju 2011 roku z inicjatywy Sołtys wsi Morawica p. Marii Frankowskiej odbyło się spotkanie, którego efektem była decyzja o reaktywowaniu niedziałającej już od ponad 20 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy. Jeszcze w tym samym roku zostało zwołane nadzwyczajne walne zebranie, na którym podjęto niezbędne uchwały i wybrano nowe władze. Na początku naszej działalności nie posiadaliśmy żadnego sprzętu pożarniczego ani umundurowania. Z pomocą przyszli nam druhowie z innych jednostek i dzięki ich pomocy mogliśmy wziąć udział po raz pierwszy w szkoleniu podstawowym, które odbyło się w Jeziorzanach. Determinacja i zaangażowanie wszystkich członków naszej młodej jednostki pozwoliła odnieść pierwszy sukces. W 2012 roku dzięki zrozumieniu i chęci pomocy ze strony Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie p. st. Bryg. Ryszarda Gaczoła, udało się nam pozyskać lekki samochód techniczny FS Lublin, który służy w naszej jednostce do chwili obecnej. To był moment przełomowy dla naszej jednostki, pozyskaliśmy środek transportu, a przez to możliwość starania doposażenia go w niezbędny sprzęt. Nasza jednostka mogła pokazać się na zewnątrz i służyć pomocą innym. Punktem zwrotnym była również pomoc jednego z naszych sponsorów, a mianowicie p. Andrzeja Krupińskiego właściciela firmy "U Jędrusia", który sfinalizował zakup i montaż Systemu Selektywnego Alarmowania. Te dwa wydarzenia spowodowały, że w marcu 2013 roku uczestniczyliśmy po raz pierwszy w akcji ratowniczo-gaśniczej i od tej pory jesteśmy ciągle dysponowani do różnych zdarzeń. Przez ten czas działalności naszej jednostki nasi druhowie i druhny ciągle podnosili swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Krakowie. Dziś prawie wszyscy pełnoletni członkowie mają ukończony kurs podstawowy I i II stopnia, wielu z nas ma za sobą kursy techniczne, dowódców czy też kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki pomocy innych sponsorów, organizacji i własnych inicjatyw, jak choćby akcja związana z rozprowadzaniem kalendarzy strażackich, czy organizacja festynów - mogliśmy nieustannie gromadzić i pozyskiwać brakujący sprzęt. Nasza jednostka może również pochwalić się organizacją Zawodów Sportowo-Pożarniczych, zabezpieczeniem wielu imprez kulturalnych i sportowych między innymi : Dożynki gminne, Tour de Pologne, Scandia Maraton oraz wszelkie uroczystości kościelne. Poprzez zaangażowanie Przewodniczącego Rady Gminy Liszki p. Zbigniewa Kaczora, nasza jednostka pozyskała nową pompę szlamową. W maju tego roku dzięki konkursowi grantowemu "Wspieramy Sąsiadów" organizowanemu przez Kraków Airport pozyskaliśmy ważny dla nas sprzęt medyczny w postaci torby PSP R1, deski ortopedycznej i noszy podbierakowych Ciągle nasza jednostka boryka się z poważnym problemem, a mianowicie brakiem własnej remizy, miejscem gdzie moglibyśmy się spotkać i przechowywać nasz sprzęt. Dotychczasowe spotkania i zebrania sprawozdawcze członków naszej jednostki dzięki uprzejmości p. Genowefy Burmistrz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawicy odbywały się w Sali gimnastycznej a sprzęt przechowywany był w domach prywatnych.  Z pomocą przyszedł ks. Proboszcz Władysław Palmowski, który nieodpłatnie użyczył nam dwa pomieszczenia, które pełnią w chwili obecnej rolę tymczasowej remizy oraz zadaszoną wiatę, którą zaadaptowaliśmy na tymczasowy garaż dla samochodów. Wszystkie te wydarzenia i zabiegi doprowadziły do niebywałego w krótkiej, bo 3-letniej historii naszej jednostki wydarzenia.
21 czerwca 2014 roku do naszej jednostki trafił samochód gaśniczy Renault Midliner S 180, który jest naszym małym powodem do dumy. W 2017 roku pozyskany został pojazd marki Peugeot Boxer oraz do użytku oddana została nowa strażnica. W 2022 roku jednostka pozyskała fabrycznie nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, a Renualt Midliner został przekazany do OSP Piekary"

Odległości:
JRG-3 Kraków (rejonowa) - 11,9 km

Komisariat Policji w Zabierzowie - 9,5 km
Zespół Ratownictwa Medycznego MS Kryspinów - 6,6 km
Zespół Ratownictwa Medycznego MS Zabierzów - 9,5 km


Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Morawica:  


328[K]18 - GBA 3/29 Volvo FL280/Bocar

328k18 gba volvo 1

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo

Oznaczenie: GBA 3/29
Podwozie: Volvo FL
Kryptonim: KF 328-18
Zabudowa: Bocar
Kabina: Brygadowa
Układ miejsc: 1+1+4
Silnik: 280KM
Rocznik: 2018
Napęd: 4x4

Zbiornik na wodę: 3000
Zbiornik na środek pianotwórczy: 300
wydajność autopompy dwustopniowej: 2900 l/min.:

Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:
Lampy kierunkowe LED - ZE Elektra LBLKo-6 - 12 sztuk
Lampy kierunkowe LED - ZE Elektra LP6 - 4 sztuki
Fala świetlna - 1 sztuka
Lampy wczesnego ostrzegania LED - 2 sztuki
Generator dźwiękowy BOS-200.


328[K]39 - SLRr Peugeot Boxer

 328k39 slrr peugeot 1

Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu Peugeota
Typ: SLRr
Podwozie: Peugeot Boxer
Kryptonim: KF 328-39
Napęd: 4x2
Rocznik: 2010
Liczba miejsc: 6 

Sygnalizację świetlno-dźwiękową - STROBOS

Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wodny o pojemności 240 litrów, a także agregat wysokociśnieniowy, pompa AWP 70/40 oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1.


Zdjęcia OSP:


Sprzęt będący niegdyś na wyposażeniu jednostki OSP Morawica:


328[K]18 - GBA 1,2/8 Renault Midliner S180/Camiva

328k18 gba renault stare 1

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault
Typ: GBA
Podwozie: Renault Midliner S180
Zabudowa: Camiva
Napęd: 4x2
Liczba miejsc: 6
Układ siedzeń: 1+1+4
 
Zbiornik na wodę: 1200 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 120 l
Wydajność autopompy: 800 l/min

Pojazd w 2022 roku przekazany do OSP Piekary.