wydział ruchu drogowego 

 
 
 
Zakres działań m.in:
- Organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym na podstawowej sieci dróg miasta.
- Wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń drogowych oraz prowadzenie postępowań o przestępstwa drogowe
i wykroczenia zaistniałe na drogach publicznych.