WYDZIAŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

 

KMP WTK 0

Zakresem działania Wydział Techniki Kryminalistycznej obejmuje:

- udział w oględzinach miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych,
- udział w razie potrzeby w oględzinach rzeczy i osób prowadzonych przez organy procesowe,
- udział w innych czynnościach procesowych z inicjatywy lub na polecenie uprawnionych podmiotów (przeszukania, eksperymenty procesowe, okazania, konfrontacje, wizje lokalne, rozprawy sądowe i inne),
- udział w czynnościach operacyjnych w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczegółowymi (np. przygotowywanie pułapek kryminalistycznych, niejawne uzyskiwanie odcisków linii papilarnych od osób podejrzanych itp.),
- udział w razie potrzeby w czynnościach identyfikacyjno poszukiwawczych w zakresie dokumentowania wyglądu NN osoby i należących do niej rzeczy,
- w przypadkach uzasadnionych daktyloskopowanie NN zwłok wspólnie z policjantem prowadzącym czynności w sprawie ustalenia tożsamości osoby,
- realizacja zleceń w zakresie prac fotograficznych obejmujących wykonanie zdjęć sygnalitycznych, zdjęć osób, dokumentów i rzeczy niezbędnych do zrealizowania czynności prowadzonych przez Policję,
- realizacja zleceń w zakresie dokumentowania przebiegu czynności wyglądu miejsc, osób i rzeczy technikami specjalnymi tj. filmowania oraz fotografowania w standardach analogowych i cyfrowych,

KMP WTK 1
- obróbka i przetwarzanie materiałów fotograficznych i filmowych na zlecenie uprawnionych podmiotów,
- nadzorowanie przebiegu rejestracji daktyloskopijnej, sygnalitycznej oraz danych genetycznych osób,
- udział w czynnościach pobierania materiałów porównawczych do badań kryminalistycznych o ile metodyka ich pobierania tego wymaga,
- krótkoterminowe przechowywanie materiałów dowodowych zabezpieczonych w toku realizowanych czynności,
- wdrażanie nowych metod ujawniania, wizualizacji i zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
- opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań wpływających na wzrost jakości i efektywności podejmowanych działań,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, metodyki prowadzenia oględzin oraz sposobu dokumentowania ich wyników dla policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Krakowie,
- udział w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych, w szczególności w zakresie formułowania wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw oraz opisujących metody działania sprawców,
- doskonalenie zasad współdziałania i aktywna współpraca z laboratorium kryminalistycznym KWP w Krakowie, Wydziałem Sztab Policji KMP w Krakowie oraz służbami kryminalnymi i prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
- realizacja innych zadań wynikających z uprawnień nadanych przez dyrektora CLK KGP w Warszawie lub inne uprawnione podmioty.

Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Krakowie po za normalnymi radiowozami posiada również pojazdy typu furgon którymi transportowany jest sprzęt wykorzystywany do oględzin itp. 

KMP WTK 2

 

Poniżej pojazdy, które w ubiegłych latach służyły "krakowskim kryminalistykom".

KMP WTK 3

KMP WTK 4