komenda wojewódzka policji w krakowie

 

KWP 1 

W Skład KWP Kraków wchodzi 17 komend powiatowych:

- KPP Kraków,
- KPP Wieliczka,
- KPP Olkusz,
- KPP Chrzanów,
- KPP Miechów,
- KPP Proszowice,
- KPP Oświęcim,
- KPP Wadowice,
- KPP Sucha Beskidzka,
- KPP Myślenice,
- KPP Nowy Targ,
- KPP Zakopane,
- KPP Limanowa,
- KPP Gorlice,
- KPP Bochnia,
- KPP Brzesko,
- KPP Dąbrowa Tarnowska,

oraz 3 komendy miejskie;
- KMP Kraków,
- KMP Nowy Sącza,
- KMP Tarnów.
 
Bezpośredni nadzór nad wydziałami sprawuje Komendant Wojewódzki Policji oraz zastępcy.
 
 • - Wydział Konwojowy,
 • - Wydział Postępowań Administracyjnych,
 • - Wydział Prewencji,
 • - Wydział Ruchu Drogowego,
 • - Sztab Policji KWP w Krakowie,
 • - Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji,
 • - Oddział Prewencji Policji,
 • - Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • - Wydział Kryminalny,
 • - Wydział Techniki Operacyjnej,
 • - Wydział do Walki z Korupcją,
 • - Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • - Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • - Laboratorium Kryminalistyczne,
 • - Zespół ds.Odzyskiwania Mienia,
 • - Wydział Finansów,
 • - Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
 • - Wydział Inwestycji i Remontów,
 • - Wydział Łączności i Informatyki,
 • - Wydział Transportu,
 • - Zespół Zamówień Publicznych,
 • - Wydział Kadr i Szkolenia,
 • - Wydział Kontroli,
 • - Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum,
 • - Wydział Prezydialny,
 • - Zespół Prasowy,
 • - Zespół Prawny,
 • - Audytor Wewnętrzny,
 • - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji. 

Wydział Prewencji
 
Zakres działania:
 • - Koordynowanie i nadzorowanie jednostek policji w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, oraz w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, obchodowej konwojowo-ochronnej oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i aresztach dla osób przewidzianych do wydalenia,
 • - Sprawowanie nadzoru nad Komisariatami Policji oraz nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych do działań prewencyjnych.
 

 Wydział Ruchu Drogowego

 KWP 3

Zakres działania:

 • - Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydziałami ruchu drogowego danych KMP/KPP w Małopolsce oraz Komisariatu Autostradowego Policji,
 • - Nadzorowanie stanu bezpieczeństwa ruchu oraz porządku ruchu na drogach krajowych województwa,
 • - Zabezpieczenie wizyt i delegacji rządowych, imprez masowych, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 


Wydział Sztab Policji

 

Zakres działania:

Zespół Służb Dyżurnych - organizuje, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie służb dyżurnych w podległych jednostkach. Zapewnia prawidłowy obieg informacji o zdarzeniach na terenie województwa.

Zespół ds. Operacji Policyjnych - inicjonowanie, koordynowanie na obszarze województwa zadań związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego podczas pobytu osób objętych ochroną, imprez masowych, zgromadzeń.

Sekcja Lotnictwa Policyjnego - Zadania SLP to wykonywanie działań lotów pościgowo-blokadowych, poszukiwawczych, koordynujących działania naziemne, desantowych, ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, oraz prewencyjnych i patrolowych. Czytaj więcej...

g002 sokol 1

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego - współpraca ze służbami po za policyjnymi np. Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.


Część informacji pochodzi z KWP Kraków - http://malopolska.policja.gov.pl/