WYDZIAŁ konwojowy

 

wkkwpkrakow razem

Zakresem działania Wydział Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

- organizowanie i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur oraz realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego,

- realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej oraz realizowanie doprowadzeń cudzoziemców w celu umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia

- wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów,

- konwojowanie i ochrona ładunków poczty specjalnej,

wkkwpkrakow razem- ochrona zdrowia i życia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur jak również wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora i wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania powagi sądu,

- współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizowania zadań konwojowych, a także ochrony sądowych pomieszczeń dla zatrzymanych w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia,

- bieżące współdziałanie z komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej,

wkkwpkrakow razem

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, służby kryminalnej Policji oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa,

- koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań:
        - związanych z pobytem w pokoju przejściowym osób zatrzymanych lub doprowadzonych,
        - w zakresie organizacji pełnienia służby w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
        - w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

- analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka,

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka,

- realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

- ochrona obiektów oraz nadzór nad obsługą recepcji i biura przepustek Komendy.

Wydział Konwojowy posiada na swoim wyposażeniu więźniarki w wersji DW - duża więźniarka oraz w wersji MW - mała więźniarka. 

Duże więźniarki zabudowane na Autosan H7 są w stanie przewieść do 18 aresztantów oraz 4 konwojentów oraz kierowcę. Dla specjalnych zatrzymanych, wymagających szczególnych zabezpieczeń przygotowano dwie izolatki. Pojazd wyposażony jest również w rożnego rodzaju bagażniki, schowki i uchwyty na broń. 

Małe więźniarki  są w stanie pomieścić do 4 aresztowanych oraz 4 konwojentów oraz kierowcę.

Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków