oddział prewencji policji w krakowie 

 

OPP

Kraków, ul. Władysława Łokietka 205


Oddziały Prewencji Policji/Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji są wyodrębnionymi  jednostkami specjalistycznymi tworzonymi na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji. W składzie Policji w chwili obecnej funkcjonuje ponad 20 jednostek tego typu. OPP/SPPP znajdują się w strukturach Komend Wojewódzkich Policji i kierowane są do służby prewencyjnej jako wsparcie jednostek terenowych to jest Komend Powiatowych/Miejskich Policji. Stanowią również odwód Komendanta Głównego Policji do ewentualnego działania na terenie kraju. Specjalizacja tego typu jednostek polega na tym, iż policjanci są szkoleni i przygotowywani do prowadzenia działań zespołowych w sytuacjach użycia większych sił policyjnych, realizacji służby w składzie pododdziału zwartego.
 
 
Do głównych zadań OPP/SPPP należą:
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akcji/operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą,
- ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów  nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń  publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych,
- przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa,
- wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych.
W strukturach OPP w Krakowie znajdują się cztery kompanie prewencji, z których trzy umiejscowione są w tzw. Toniach, jedna na terenie KWP w Krakowie przy Mogilskiej 109. Dodatkowo w strukturach jednostki znajduje się pluton wzmocnienia oraz pluton wsparcia taktycznego, a także zespoły wspomagające. W chwili obecnej OPP w Krakowie pełni służbę ponad 400 funkcjonariuszy.
 
 
W okresie 2003-2009 w OPP w Krakowie funkcjonowały Pododdziały Służby Kandydackiej umożliwiające odbycie zastępczej służby wojskowej w szeregach Policji. W tym okresie co rocznie około 100-200 funkcjonariuszy pełniło służbę na terenie garnizonu małopolskiego realizując zadania patrolowe, a także biorąc udział w różnego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, manifestacji, imprez masowych i sportowych.
W związku z tym, iż policjanci służby kandydackiej pełnili ją w systemie skoszarowanym, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidywanego, nagłego zdarzenia wymagającego natychmiastowego użycia większej ilości sił, podlegali oni alarmowaniu i zobligowani byli do osiągnięcia w jak najkrótszym czasie gotowości do wyjazdu w rejon zdarzenia. W 2009 roku kiedy to na skutek znowelizowania przez Sejm ustawy o Zasadniczej Służbie Wojskowej przestały istnieć Pododdziały Służby Kandydackie i powstała IV kompania (zawodowa) OPP w Krakowie.
 
Dodatkowo w województwie małopolskim funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji wspiera około 1000 specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy pionu prewencji ze stanu małopolskich komend powiatowych/miejskich, którzy wchodzą w skład Nieetatowych Pododdziałów Prewencji.
 
W chwili obecnej struktura OPP w Krakowie przedstawia się następująco:
 
Dowództwo oddziału:
- Dowódca oddziału,
- Zastępcy dowódcy oddziału.
 
Zespół  Organizacji Służby:
- Pomocnik dowódcy oddziału,
- Specjalista,
- Dyżurni OPP,
- Asystenci.
 
Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
- Pomocnik dowódcy oddziału,
- Asystenci.
 
Zespół Szkolenia:
- Pomocnik dowódcy oddziału,
- Specjaliści.
 
Zespół Medyczny:
- Lekarz,
- Policjant,
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny.
 
Cztery Kompanie Prewencji składające się każda z:
- Dowództwa Kompanii,
- Czterech Plutonów Prewencji.
 
Pluton Wzmocnienia:
Składa się z:
- Dowódcy plutonu,
- Trzech Drużyn Miotaczy Wody (dowódca, referent, policjant),
- Załogi Transportera Opancerzonego (referenci),
- Czterech drużyn: Automatycznej Wyrzutni Granatów Łzawiących, Reflektora Olśniewającego, Long Range Acoustic Device (LRAD, emitujący fale ultradźwiękowe) wykorzystywanego jako urządzenie rozgłaszające dużej mocy.
 
Pluton Wsparcia Taktycznego:
- Dowódca Plutonu
- Dowódcy drużyn
- Referenci
- Policjanci
 
Policjanci OPP w Krakowie pełnią przede wszystkim służbę prewencyjną w formie patrolowo-interwencyjnej oraz udziału w akcjach/operacjach policyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Około 80% służb jest pełnionych na terenie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a pozostałe 20% to służby na terenach poszczególnych KPP. m.in.: Wieliczka, Zakopane, Kraków (powiat krakowski), Chrzanów.
 
 
Na terenie województwa małopolskiego  funkcjonariusze biorą udział we wszelakiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, manifestacji, protestów (również małych pikiet), różnego rodzaju imprez masowych w tym sportowych (m.in. meczy piłkarskich, hokejowych, koszykówki), pobytu przedstawicieli państwa obcych, a także wizyt delegacji rządowych RP.
 
Jako odwód Komendanta Głównego Policji kierowani byli i są do dyspozycji innych Komend Wojewódzkich Policji realizując służby między innymi na terenie:
  • - KSP w Warszawie podczas operacji związanych z zabezpieczeniem Marszu Niepodległości, szczytu klimatycznego COP, manifestacji i zgromadzeń, obrad z udziałem przedstawicieli państw obcych, meczów piłkarskich w tym ramach rozgrywek EURO 2012 w trybie alarmowym w dniu 12 czerwca 2012 roku skierowano do Warszawy całość sił OPP  w Krakowie w związku z zbiorowym naruszeniem porządku publicznego podczas meczu Polska - Rosja,
  • - KWP w Poznaniu w związku z zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP,
  • - KWP we Wrocławiu w ramach rozgrywek EURO 2012, zabezpieczeniem meczy ligowych z udziałem drużyn krakowskich,
  • - KWP w Gorzowie Wielkopolskim w związku z zabezpieczeniem festiwalu WOODSTOCK w Kostrzynie nad Odrą,
  • - KWP w Katowicach w związku z zgromadzeniami oraz rozgrywkami meczy reprezentacji Polski, a także meczami ligowymi drużyn krakowskich,
  • - KWP w Łodzi w związku z meczami derbowymi rozgrywanymi w tym mieście.

Ponadto w ramach patroli zabezpieczających nadzorują przemieszczanie się zorganizowanych grup kibiców przemieszczających się na terenie województwa małopolskiego pojazdami lub koleją w związku z rozgrywkami przede wszystkim lig piłkarskich.

Podczas udziału w akcjach/operacjach policjanci OPP w Krakowie brali bezpośredni udział w działaniach przywracających zbiorowo naruszony porządek publiczny.

Funkcjonariusze OPP w Krakowie kierowani są również do ochrony osób zagrożonych oraz zapewniają bezpieczeństwo w rejonach placówek dyplomatycznych znajdujących się na terenie Krakowa, w tym wykonując służbę na posterunkach stałych.
 
Realizowali również służby w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych w tym powodzi, dużych pożarów zabezpieczając rejony zagrożone, a także biorąc bezpośredni udział w działaniach związanych z minimalizacją lub likwidacją skutków wystąpienia takich sytuacji.
Policjanci OPP w Krakowie w roku 2012 brali udział łącznie w 406 zabezpieczeniach, a w roku 2013 łącznie w 429.
 
OPP 1
 
Ze stanu OPP w Krakowie wyznaczany jest również tzw. Pluton Alarmowy, którego celem  jest natychmiastowe podjęcie działań na terenie województwa w przypadku wystąpienia sytuacji wymagających jak najszybszego użycia większych sił policyjnych, wsparcia działania jednostek terenowych w przypadku m.in. prowadzenia działań poszukiwawczych, zabezpieczeń miejsc zdarzenia, zabezpieczenia prewencyjnego akcji ratunkowych, podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Pododdział alarmowy jest utrzymywany 24 godziny na dobę i pełnią w nim służbę w określonych godzinach w danym dniu policjanci wyznaczonego Plutonu Prewencji. Do użycia Plutonu Alarmowego w skali roku dochodzi około w ponad 100 przypadkach.
 
 
 
Funkcjonariusze krakowskiego Oddziału Prewencji Policji co roku wspierają Policjantów z Węgier podczas zabezpieczenia wyścigu  Formuły I Hungaroring pod Budapesztem, a także dwukrotnie brali udział w międzynarodowych ćwiczeniach sił policyjnych w ośrodku szkoleniowym Saint Astier na terenie Francji, w tym w czerwcu 2013 roku 17 f-szy krakowskiego OP. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności związane m.in. z prowadzaniem działań przywracających zbiorowo naruszony porządek publiczny, działań pościgowych, zabezpieczeniem miejsc zdarzeń wymagających użycia większych sił policyjnych.
 
OPP 4
OPP 1
 
Ze względu na specyficzny charakter jednostki oraz jej specjalizację policjanci używają dodatkowego wyposażenia i są to między innymi jednostki broni gładkolufowej z amunicją niepenetracyjną, siatkowe zestawy obezwładniające, plecakowe miotacze substancji obezwładniających, chemiczne środki obezwładniające, czy też środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.
 
Na indywidualnym wyposażeniu każdego policjanta OPP w przypadku działania w pododdziale zwartym znajduję się zestaw przeciwuderzeniowy, w którego skład wchodzi kamizelka przeciwuderzeniowa wraz z ochraniaczami barków i ramion - potocznie nazywana "żółwiem", ochraniacze nóg potocznie zwane nagolennikami (chronią kolano, goleń a także podbicie stopy), ochraniacze ud, ochraniacze przedramienia, rękawice przeciwuderzeniowe. Każdy z policjantów posiada kask przeciwuderzeniowy z osłoną twarzy (przyłbicą) oraz maskę przeciwgazową i pałkę szturmową typu PS. Dodatkowo wyznaczani policjanci wyposażani są w tarcze ochronne, plecakowe i ręczne miotacze pieprzu (udowe - 1 kg), środki ppoż.(gaśnice, koce) w przypadku wystąpienia ataku z użyciem środków zapalających, strzelby gładkolufowe z amunicją niepenetracyjną.
 
W chwili obecnej używane są zestawy przeciwuderzeniowe wyprodukowane przez firmę MASKPOL na podstawie specyfikacji Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" oraz kaski ochronne MS Gallet, w który to sprzęt policjanci OPP w Krakowie zostali wyposażeni przed rozgrywkami EURO 2012.
 
 OPP 8 Ubior
 
Ponadto na podstawowym indywidualnym wyposażeniu każdego policjanta znajduje się broń palna osobista (pistolety GLOCK/Walther P99), kajdanki służbowe, pałka typu "tonfa", ręczny miotacz pieprzu (indywidualny), notatnik służbowy, opatrunek osobisty, indywidualna kamizelka kuloodporna kamuflowana, latarki. Do działań zespołowych m. in. pościgów za uzbrojonymi niebezpiecznymi przestępcami dodatkowo każdy z policjantów posiada na wyposażeniu pistolety maszynowe typy PM-84/PM-98 lub karabinki szturmowe AK/AKMS.
Od kilku lat funkcjonariusze OP użytkują kamizelki taktyczne, które świetnie się sprawdzają szczególnie w patrolach pieszych, zapewniając wygodne ułożenie wyposażenia oraz komfort podczas przemieszczania się w tym w sytuacjach dynamicznych m. in. pościgach. 
 
OPP 1OPP 1
 
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 1 września 2022r. w Nowym Sączu utworzona została zamiejscowa kompania V krakowskiego Oddziału Prewencji Policji.
 
W tej chwili sformowana jest ona z dwóch pododdziałów liczących 45 etatów. Docelowo do końca roku będzie liczyć blisko 96 funkcjonariuszy i 4 plutony.
 
W ramach programu modernizacji Policji na lata 2022-2025 rozbudowie poddane zostają niektóre Oddziały Prewencji Policji i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji poprzez powołanie tzw. kompanii zamiejscowych. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka również krakowski oddział zwiększył swój stan etatowy.
 
OPP 12

Wyposażenie oddziału Prewencji:

 

Na wyposażeniu OP znajdują się radiowozy w wersji "W" Wypadowej na podwoziach MAN TGE, Volkswagen Crafter oraz Mercedes Sprinter. 
Radiowozy zbierające pozytywne opinie od funkcjonariuszy za ich praktyczność w codziennej służbie i niezawodność. Niestety już dostarczone na początki 2012 roku 41 sztuk Mercedesów Sprinterów. Ponadto samochody osobowe oraz terenowe marki Mitsubishi, Kia, Ford, Fiat oraz Toyota. Sanitarka Volkswagen Crafter oraz  2 Miotacze Wody.
Radiowóz Volkswagen Crafter w wersji Wypadowej "W". W 2016 roku przed Światowymi Dniami Młodzieży OPP Kraków otrzymało 14 nowych "wypadówek" na podwoziu Vw Crafter, które zastąpiły ostatnie sztuki T-4.  Radiowozy posiadają silnik 2.0 TDI o pomocy 163 KM. Dwa akumulatory. Całkowity koszt zakupu 14 aut, to blisko 3 miliony złotych. Pojazdy przystosowany do przewozu 8 funkcjonariuszy wraz z wyposażeniem

Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa firmy Federal Signal:
- głośnik FSC AS-124 - 1 sztuka,
- lampy kierunkowe FSV Quadraflare Advanced - 8 sztuk,
- lampy kierunkowe FSV Impaxx 3 - 4 sztuki,
- lampa pojedyncza LED FSV LM400 barwy czerwonek - 2 sztuki,
- modulator dźwiękowy: Federal Signal Vama AS-320 DIG PO.Radiowóz MAN TGE 3.180. Pojazd wyposażony w cztero cylindrowy silnik diesla o mocy 177 KM i napęd 4x2. Pojazd przeznaczony do przewozu 7 funkcjonariuszy (I przedział - kierowca + dysponent, II przedział - 5 funkcjonariuszy) wraz ze sprzętem PZ (III przedział).

Wyposażenie pojazdu m.in.:
- światła ksenonowe (lub LED),
- kamerę cofania,
- nawigację GPS (z mapami Polski i bezpłatnymi aktualizacjami),
- system multimedialny z 7-calowym wyświetlaczem oraz obsługą CarPlay i Android Auto,
- port USB,
- klimatyzację automatyczną.

OPP MAN 3
OPP MAN 3

Radiowóz Mercedes Sprinter 316 CDI w zabudowie firmy AMZ-Kutno. Pojazd posiada 164  konny silnik ponadto pojazd wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa (ABS, ESP, ASR), systemy łączności, drugi dodatkowy akumulator, system ogrzewania, który pozwoli ogrzać całe wnętrze pojazdu klimatyzację, osłonę podsilnikową, przednie oraz boczne poduszki powietrzne, mocowanie krat na szybach w celach ochronnych. Polska Policja zakupiła 600 sztuk takich pojazdów wyłącznie z myślą o Oddział Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji przed ME EURO2012. Pojazd przystosowany jest do przewozu 8 funkcjonariuszy wraz z sprzętem PZ ( m.in przyłbice, tarcze, kamizelki kamienioodporne).
 
Mercedesy Sprintery w ocenie krakowskich mundurowych: Gabaryty pojazdu nie pozwalają na wjazd w ciasne uliczki, po zapakowaniu sprzętu "PZ" nie ma miejsca między fotelami na przejście, pomysł aby policjanci ubierali się w "PZ" w radiowozie nie sprawdza się, brak ocieplenia dachu. Brak możliwości sterowania oświetleniem ostrzegawczym to kolejny minus - w przypadku gdy jedzie zorganizowana kolumna tylne LED-y oślepiają kierowców jadących za radiowozem, funkcjonariusze znaleźli na to sposób przy pomocy taśmy samoprzylepnej zaklejane jest tylne oświetlenie radiowozu, które jadą w środku kolumny. 
 
Sygnalizacja ostrzegawcza - PW Gamet:
Sygnalizacja błyskowa:
- 8 szt. Makroled LL8 FOTO
- 4 szt. Makroled FOTO
- 2 szt. Marta LED LL24 ( kolor czerwony )
- 1 szt. Szperacz S1p
Sygnalizacja dźwiękowa:
GAM-300 lub GAM P.C.B 3.0
 

Radiowóz Fiat Ducato. Pojazd wyposażony w silnik o mocy 157 KM i napęd 4x2. Pojazd przeznaczony do przewozu 7 funkcjonariuszy i 2 zatrzymanych(I przedział - kierowca + dysponent, II przedział - 5 funkcjonariuszy, III przedział - 2 zatrzymanych). Posiada oświetlenie ostrzegawcze firmy Gamet, a także modulator od tej firmy. 
 
OPP Fiat Ducato

AW 9000 Tajfun IV. Armatka wodna na podwoziu Scanii P450 wyposażonej silnik o mocy 450 KM oraz napęd 6x6. Pojazd wyprodukowany w 2021 roku a zabudowę wykonała firma WISS Wawrzaszek. Kabina pojazdu dwurzędowa z 3 miejscami siedzącymi. Pierwsza część to stanowisko kierowcy i strzelca, druga część to stanowisko dla dowódcy.
 
Nadwozie pojazdu pokryte jest elementami osłonowymi wykonanymi z materiału kompozytowego (laminatu poliestrowo-szklanego) o zwiększonej odporności na uderzenia tępymi i ostrymi przedmiotami oraz działanie otwartego ognia. Kabinę załogową wyposażono w kuloodporne i ogrzewane elektrycznie szyby w klasie bezpieczeństwa BR2. Dodatkowo szyby zabezpieczono kratami podnoszonymi w celu polepszenia widoczności.
 
Armatki wodne wyposażone są m.in. w: linię szybkiego natarcia (30m), sprzęt burzący, zestaw węży tłocznych, trzy komplety PZ wraz z kaskami ochronnymi dla załogi wozu.
 
W sierpniu 2021 pierwsze egzemplarze trafiły do Oddziałów Prewencji Policji z Warszawy, Gdańska, Katowic, Poznania i Krakowa.
 
OPP Tajfun IV 3
OPP Tajfun IV 3

Miotacz Wody "TAJFUN III" na podwoziu Scania R420 w układzie napędowym 6x6, zabudowę pojazdu wykonała firma - Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek z Bielska-Białej. Właścicielem pojazdu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, a użytkownikiem Oddział Prewencji Policji. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 9000 litrów. Miotacz wody wyposażony jest w dwa działka zasilane wspólną pompą o maksymalnej wydajności 4100 l/min przy ciśnieniu 15 barów. Działka wodne są umieszczone na dachu pojazdu oraz na przodzie pojazdu. Posiadają odpowiednio wydajność 31000 l/min i 1000 l/min. Dodatkowo pojazd został wyposażony w 13 dysz zraszających znajdujących się dookoła karoserii dysze mają gasić ogień powstały ewentualnie dookoła pojazdu. Szoferka pojazdu została wyposażona w kuloodporne szyby, a jej konstrukcja może zostać zamknięta hermetycznie. Pojazd posiada sygnalizację dźwiękową firmy Federal Signal Vama AS-400. 
 
 

Ambulans Volkswagen Crafter. Pojazd wykonany przez firmę Porsche Inter Auto i Auto-Form Distribution. VW wyposażony jest w nowoczesny silniki o mocy 130 kW. Ponadto ambulans posiada systemy zapewniające kierowcy jak i personelowi medycznemu oraz poszkodowanym bezpieczną jazdę: ABS, ASR (układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy), poduszki powietrzne, nowoczesny układ ogrzewania, klimatyzację oraz system sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oparty na technologii LED. Załogę pojazdu stanowi zespół medyczny w składzie : lekarz ( o ile nie ma wakatu) , pielęgniarka/ratownik i kierowca/sanitariusz. Ilość miejsc w pojeździe jest 5 (w tym miejsce na noszach) Wyposażenie pojazdu to między innymi.; respirator ratowniczy, defibrylator automatyczny, pulsoxymetr, deska ortopedyczna, instalacja tlenowa, nosze MEDIROL, krzesełko kardiologiczne.
 


Polecamy materiał poświęcony Zespołowi Medycznemu --> http://www.krakow112.pl/index.php/aktualnosci/931-zespol-medyczny-opp-krakow

Ruchome Stanowisko Dowodzenia Fiat DucatoZabudowę wykonała firma AMZ z Kutna. Wyposażenie pojazdu z pewnymi modyfikacjami jest podobne do wyposażenia Forda Transita z zabudową Arkomu. Nowym rozwiązaniem jest układ lamp uprzywilejowania w ruchu. W pojeździe zastosowano lamy kierunkowe w ilości 12 sztuk oraz 2 sztuki lamp kierunkowych tzw. powtórzeniowe zamontowane wewnątrz pojazdu uruchamiające się po otwarciu drzwi tylnych. Producentem oświetlenia i akustyki jest firma Federal Signal Vama. Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się magnetyczna lampa błyskowa ksenonowa koloru czerwonego firmy Gamet.
 
Sygnalizacja ostrzegawcza:
Oświetlenie:
- 12 szt. Federal Signal Vama "Quadraflare Sputnik"
- 2 szt. Federal Signal Vama "Microled Sputnik"
- 1 szt. Gamet "Marta" 1 szt.
Głośnik:
- Federal Signal Vama "AS-124"
Wzmacniacz:
- Federal Signal Vama "AS 380
 

Radiowóz Mitsubishi L200.  Pojazdy dostarczono w 2009 roku oraz jeden w 2013. Pojazdy wyposażone w silnik Diesla o pojemności 2500 cmł i mocy 167 KM. Pojazd ma napęd szosowy, terenowy i blokadę dyferencjałów. Radiowóz idealnie sprawdza się w trudnym terenie. Mitsubishi przystosowane jest do przewozu pięciu osób. W razie potrzeby na skrzyni ładunkowej montuje się w specjalnych szynach Reflektor Olśniewający, Automatyczną Wyrzutnie Granatów Łzawiących oraz urządzenie rozgłaszające dużej mocy L-RAD 500.
 


Radiowóz Toyota Land Cruise. Pojazd nieoznakowany przystosowany do transportowania 5 funkcjonariuszy wraz z wyposażeniem osobistym. Radiowóz posiada napęd 4x4.
 
Radiowóz Ford Ranger. Pojazd nieoznakowany przystosowany do transportowania 5 funkcjonariuszy wraz z wyposażeniem osobistym. Radiowóz posiada napęd 4x4.
 
OPP Ford Ranger

Radiowóz Kia Cee'dSilnik 2.0 CRDi, 141 KM, spalanie 9 - 11 litrów na 100 kilometrów. Pojazd wyposażony w jedną baterię, co powoduje, iż podczas postoju na "błyskach" należy mieć włączony silnik aby unikać rozładowania akumulatora. Radiowóz przystosowany do transportu 5 funkcjonariuszy. 
 

Autobus Iveco CACCIAMALI 100 TemaPojazd przystosowany do przewozu 26 funkcjonariuszy i kierowcy oraz sprzętu PZ.