samodzielny pododdział kontrterrorystyczny
policji w krakowie

 SPKP Krakow 9

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji to pododdziały antyterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji. 

Duże Komendy Wojewódzkie Policji mają Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Poicji zaś mniejsze KWP mają Sekcje Antyterrorystyczne. 

Do kwietnia 2019 roku SPKP nosiło nazwę Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w skrócie SPAP.

SPKP Krakow 6

SPKP Krakow 5

Do zadań SPKP należy:
- fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze,
- prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych,
- wykonywanie innych działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania,
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału.

SPKP Krakow 1

SPKP Krakow 2

SPKP Krakow 3

SPKP Krakow 4

Policjanci pełniący służbę w SPKP biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, dlatego też muszą być doskonale przygotowani. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działania z materiałami wybuchowymi i IED.

Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności, także pod okiem specjalistów amerykańskich, angielskich, francuskich, izraelskich i innych. 

SPKP Krakow 7

SPKP Krakow 8


toyota hilux 6x6 - rampa szturmowa c2

SPKP Krakow 10

Podwozie: Toyota Hilux 
Napęd: 6x6 
Silnik: 150 KM
DMC: 5619 kg

Ilość trapów: 2
Szerokość trapów: 850 mm
Wysokość operacyjna: ok 7 m

Wyposażenie m.in.: 
- drabiny szturmowe 2 metry oraz 4 metry,
- dodatkowe schody,
-wysięgnik linowy z liną fast-rope,
- gniazda osprzętu,
- tarcze balistyczne.

Na pickupie została zamontowana rampa szturmowa, z dwoma podnoszonymi niezależnie trapami. Na każdym trapie, w jego tylnej części znajdują się podnoszone, zintegrowane tarcze balistyczne. W trakcie szturmu na rampie może znajdować się do 8 operatorów. Pod rampą zlokalizowany jest kontener do przewożenia wyposażenia szturmowego. W kabinie pojazdu może poruszać się dwóch funkcjonariuszy, za przednimi fotelami znajduje się przedział techniczny z urządzeniami łączności, sygnalizacji itp. oraz wydzielone miejsce na wyposażenie indywidualne.

Koszt pojazdu to p onad 1,6 mln złotych. 

Toyoty Hilux została zakupiona w ramach unijnego projektu "Skuteczni razem ? SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym".

Celem projektu było zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. W razie aktu terroru i zagrożenia chemicznego, biologicznego, czy radiologicznego, służby powinny odpowiednio współpracować i działać w sposób skoordynowany.


lekki transporter opancerzony tur vi/lto

SPKP Krakow 11

Podwozie: MAN TGM 
Napęd: 4x4
Silnik: 326 KM 
DMC: 15 000 kg

Pojazd jest przygotowany do przewozu 8-osobowej załogi.

Konstrukcja należy do rodziny pojazdów TUR, które w podstawowych wersjach są przeznaczone dla wojskaWersja VI/LTO została zbudowana z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Kapsuła pojazdu jest zabezpieczona kuloodpornie na poziomie II według normy STANAG 4569, oraz wyposażona w bezodpryskowe okna i wizjery kuloodporne w tej samej klasie. Kapsuła jest także odporna na granaty ręczne, miny przeciwpiechotne, niewybuchy artyleryjskiej amunicji odłamkowej i inne niewielkie przeciwpiechotne materiały wybuchowe, detonowane w dowolnym miejscu pod pojazdem  według normy I STANAG 4569. Odporny na ostrzał jest również przedział silnikowy. Wnętrze kapsuły załogowej pojazdu oraz komora silnika wyposażone zostały w automatyczne układy przeciwpożarowe z jednoczesną możliwością ręcznego sterowania każdym z nich z miejsc dowódcy i kierowcy.

Oprócz ochrony przed wybuchem, ostrzałem i pożarem, załoga transportera jest także zabezpieczona przed bojowymi środkami trującymi, środkami biologicznymi i pyłem promieniotwórczym. Gwarantuje to odpowiedni poziom szczelności kapsuły i możliwość włączenia w razie potrzeby systemu filtracyjnego.

Koszt pojazdu to prawie 3 mln złotych.