MAŁOPOLSKA BRYGADA ODWODOWA

 

BATALION


Witamy w zakładce "Małopolska Brygada Odwodowa". Znajdą tu państwo wykaz pojazdów podległych KM PSP Kraków znajdujących się w pododdziałach zarówno Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jak i Centralnego Odwodu Operacyjnego. W ramach batalionu "Kraków" działają również inne pododdziały, jednak nie wyznaczono do nich żadnych pojazdów z terenu miasta i powiatu krakowskiego.

BATALION

- strona ciągle w budowie -


wOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY


Kompanie WOO:

- Kompania Gaśnicza "WAWEL"

- Kompania logistyczna "WATRA"


Plutony ratowniczo-gaśnicze WOO:

- "Kraków 3"

- "Kraków 5"


Plutony pompowe WOO:

- Pluton pompowy "Kraków 4"

Pluton pompowy "Wieliczka"


centralny odwód operacyjny:


Moduły COO:

- Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów GFFFV KRAKÓW

- Moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek "CBRN KRAKÓW"


Grupy specjalistyczne PSP:

Grupa Ratownictwa Medycznego "Małopolska 1"

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Kraków"

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego "Kraków 3"

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Kraków"

- Specjalistyczna Grupa Sonarowa "Kraków"

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Małopolska" (SGRW-N Kraków + SGRW-N Tarnów)

- Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Kraków 5"

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Kraków 6"


Kompanie Gaśnicze COO:

- Kompania gaśnicza "SMOK I"

- Kompania gaśnicza "SMOK II"


Kompanie specjalne COO:

- Kompania specjalna "KRAKUS I"

- Kompania specjalna "KRAKUS II"