23.06.2022 - Olszowice - Przywitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

23.06.2022 powitanie olszkowice
W dniu 23 czerwca 2022 w OSP Olszowice (pow. krakowski, gm. Świątniki Górne) odbyło się powitanie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault D15.
 
Samochód o typoszeregu GBA został zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Posiada on zbiornik o pojemności 3000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę.  
 
Pojazd posiada modulator zaprojektowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne, sygnał pneumatyczny oraz głośniki niskotonowe marki Whelen.