10.09.2022 - Manewry Ratownicze Gminy Krzeszowice "LaFarge Dubie 2022"

10.09.2022 manewry krzeszowice 1

W dniu 10.09.2022 r. z inicjatywy Komisji ds. ćwiczeń i szkoleń przy ZOG ZOSP RP w Krzeszowicach, na terenie kopalni LaFarge Dubie odbyły się I Manewry Ratownicze Gminy Krzeszowice.

W ćwiczeniach wzięli udział Funkcjonariusze z KW PSP Kraków (trenażer rozgorzeniowo-dymowy wraz z obsługą), KM PSP Kraków (zabezpieczenie logistyczne sprzętu ochrony układu oddechowego), Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Krzeszowice oraz Policja.

Ćwiczący musieli zmierzyć się z czterema epizodami:

Epizod I:

Obejmował on utratę przytomności jednego pracownika podczas rutynowych prac w obrębie silosa z kruszywem. Doznał urazu głowy oraz rany ciętych, a także złamania nogi. Ranny znajdował się na wysokości ok. 10metrów w rejonie klatki schodowej o konstrukcji ażurowej. Zadaniem strażaków było dotarcie do miejsca wypadku, rozpoznanie stanu poszkodowanego, ewakuacja w miejsce bezpieczne i przekazanie poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

10.09.2022 manewry krzeszowice 2

Epizod II:

W trakcie trwania drugiego epizodu ratownicy musieli zmierzyć się z wypadkiem samochodowym, w skutek którego ranne zostały dwie osoby. Strażacy musieli ustabilizować pojazdy i ocenić stan poszkodowanych, których w razie potrzeby należało ewakuować w bezpieczne miejsce, zaopatrzyć i przekazać wezwanym ZRM.

10.09.2022 manewry krzeszowice 3

Epizod III:

To zadanie zakładało niekontrolowane uwolnienie się gazu propan butan z butli, w wyniku którego doszło do zapłonu i wybuchu mieszaniny paliwowo powietrznej. Przebywający w miejscu robót budowlanych pracownicy zostali poszkodowani i nie mogą się sami ewakuować z miejsca zdarzenia. Część butli uległa rozszczelnieniu, a gaz wydobywający się z zaworu jednej z nich pali się. Brak osób postronnych i świadków zdarzenia mających wiedzę co do ilości pracowników w miejscu zdarzenia.

Ratownicy musieli zakręcić zawór butli, odnaleźć wszystkich poszkodowanych, przeprowadzić szybką segregację rannych pod względem obrażeń, udzielić Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ewakuować w miejsce bezpieczne i przekazać poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

10.09.2022 manewry krzeszowice 4

Epizod IV:

To założenie było realizowane w trenażerze rozgorzeniowo-dymowym. Zakładało ono pożar w budynku, w wyniku którego uwięziona została wewnątrz nieznana liczba osób. Strażacy w aparatach ochrony układu oddechowego musieli przeszukać budynek, ewakuować wszystkich poszkodowanych i ugasić pożar.

10.09.2022 manewry krzeszowice 5

Organizatorem ćwiczeń była Komisja ds. ćwiczeń i szkoleń Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach.

Kierownikiem ćwiczeń był st. kpt. Kamil Klocek, głównym rozjemcą kpt. Mariusz Rozmus, zespołem pozoracji zarządzał st. kpt. Andrzej Żaba, a rozjemcami byli funkcjonariusze JRG Chrzanów, JRG 3 Kraków oraz Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleń PSP w Krakowie.

Z zadaniami zmierzyły się zastępy z OSP Czatkowice, OSP Czerna, OSP Krzeszowice, OSP Miękinia, OSP Nawojowa Góra, OSP Nowa Góra, OSP Rudno, OSP Siedlec, OSP Tenczynek, OSP Wola Filipowska, OSP Zalas i OSP Żbik.