Krakowscy policyjni wywiadowcy - NOC JEST NASZA!

wywiad1

Referat Wywiadowczo-Patrolowy Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Niemal każdej nocy na ulice Krakowa wyjeżdżają Oni - funkcjonariusze operacyjni pionu prewencji zwani "Wywiadowcami". Ich głównym zadaniem jest zwalczanie i zatrzymywanie sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw oraz wykroczeń do których dochodzi na terenie Krakowa.

Początki "Wywiadu"
W 2011 roku celem uskutecznienia służby pionu prewencji w strukturach Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie utworzono Referat Wywiadowczo-Patrolowy. RWP tworzą dwa ogniwa, gdzie każdy liczy około 30 funkcjonariuszy.
Wywiadowcy, to funkcjonariusze operacyjni pionu prewencji. Jednym z ich atutów jest fakt, iż pełnią oni służby po cywilnemu, co sprawia, że są bardziej skuteczni, jak umundurowani policjanci prewencji. Referat Wywiadowczo-Patrolowy powstał z przekształcenia Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. Za czasów istnienia RPI WSzP KMP trzy z nich na zmianę co miesiąc wystawiały do służby nieumundurowane załogi. W momencie powstania RWP WSzP składał się on z f-szy RPI, a także policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Narkotykową czy Samochodową, a także Kryminalnego. Dzięki tej różnorodności są świetnymi fachowcami w wielu dziedzinach, przez co również trudno zaskoczyć ich w codziennej pracy na krakowskich ulicach. Dziś 20-30% obecnego składu stanowią funkcjonariusze, którzy są od początku powstania Wywiadu. Część z nich przyszła do RWP z pasji, a inni dostali przydział zaraz po szkole i tak zostali do dziś.


wywiad7

Z kolei 1,5 roku później, bo w marcu 2013 roku w krakowskim garnizonie Policji oddzielono służbę patrolową od interwencyjnej. Restrukturyzacja, którą przeprowadzono miała na celu usprawnienie tych dwóch funkcji. W Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Siemiradzkiego utworzono 4 Referaty Interwencyjne (każdy liczący po dwa ogniwa), które wyłącznie zajmują się interwencjami zleconymi przez dyżurnego. Z kolei na każdym z ośmiu krakowskich komisariatów powstały Referaty Wywiadowczo-Patrolowe (każdy liczący po dwa ogniwa), które głównie zajmują się służbą patrolową. Wywiadowcy i Przewodnicy ze Sztabu stanowią jeden z skutecznych i niezastąpionych trzonów w zabezpieczeniu miasta Krakowa oraz w wsparciu pozostałych ogniw i wydziałów krakowskiej policji.

Dziś w strukturach Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie są:
- 4 Referaty Interwencyjne, które liczą około 240 funkcjonariuszy
- Referat Wywiadowczo-Patrolowy liczący blisko 60 funkcjonariuszy
- Ogniwo Przewodników Psów Służbowych liczące 21 przewodników oraz 29 psów służbowych (+2 obecnie na szkole w ZKP Sułkowice) patrolowo-tropiących, wyszkolonych do wyszukiwania zapachu narkotyków, materiałów wybuchowych, a także zapachu ludzkich zwłok.

wywiad4

Noc Jest Nasza
Krakowscy wywiadowcy służbę pełnią w formie 8-mio lub 12-to godzinnej w porze wieczorowo-nocnej. Wyjazd do służby poprzedzony jest odprawą, na której przekazywane są m.in.: wytyczne do służby - na co zwrócić szczególną uwagę w danym rejonie, a także zapoznania policjantów z wydarzeniami, które miały miejsce w poszczególnych rejonach. Po odprawie Wywiadowcy ruszają na służbę w patrolach zmotoryzowanych. Służba pełniona jest na terenie całego Krakowa - cechuje się tym, iż funkcjonariusze po wyjeździe z jednostki realizują przekazane im zadania na odprawie, po ich wykonaniu krążą po mieście w poszukiwaniu interwencji, jednak pozostają oni w ciągłej dyspozycji dyżurnego miasta, który w przypadku przestępstw powszechnie uważanych za uciążliwe kieruje załogi Wywiadu jako wsparcie. Najczęściej są to interwencje, gdzie dochodzi do rozbojów a sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia, zgłoszenia dotyczące przemieszczenia się większych grup pseudokibiców wyposażonych w niebezpieczne narzędzia, czy po prostu ataków z użyciem maczet itp. Są to właśnie interwencje, w których kluczową rolę odgrywają operacyjni prewencji, czyli Wywiadowcy. Zadania policyjnych wywiadowców są bardzo zróżnicowane, co cechuje tę komórkę Policji wyjątkową. Funkcjonariusze ci bardzo często współpracują z operacyjnymi kryminalnymi, gdzie urządzają zasadzki na oszustów działających metodą "na wnuczka" itp., a także rozpracowują kieszonkowców. Jednak na tym nie koniec. Operacyjni prewencji współpracują z "samochodówką" biorąc udział w rozpracowaniu złodziei samochodów, a także z Przestępczością Narkotykową i realizują skuteczne działania na terenie Krakowa mające na celu wyeliminowanie dilerów. Wywiadowcy również dość często uczestniczą w zabezpieczeniu wizyt VIP-ów.
Funkcjonariusze Wywiadu "rozbrajają" pseudokibiców z niebezpiecznych narzędzi typu: noże, maczety, siekiery, a nawet z broni palnej! Wywiadowcy pseudokibiców znają od podszewki, przez co często "Kryminalni" proszą ich o pomoc. W ostatnim czasie aktywność krakowskich kiboli stanowczo spadła. Jest to między innymi zasługa Wywiadowców. W czasach kiedy Referat Wywiadowczy powstawał, to były takie momenty, że jednej nocy dochodziło do kilku wzajemnych pseudokibicowskich ataków. Dziś, gdy ma dojść do takich ataków, to w większości są one udaremniane przez policjantów. Ponadto Wywiad ujawnia szereg innych przestępstw: nietrzeźwych i będących pod wpływem narkotyków kierowców, sprawców rozbojów zatrzymanych na "gorącym uczynku", włamywaczy. Uwadze Wywiadowcom nie przejdzie także żadne wykroczenie.

wywiad3

Swego czasu na jednym z portali społecznościowych istniał profil, gdzie publikowane były zdjęcia oraz numery rejestracyjne nieoznakowanych radiowozów m.in.: wywiadu. Mimo iż taka strona istniała, to element zaskoczenia ze strony funkcjonariuszy wciąż występuje, gdy wjeżdżają oni na blokowiska radiowozami, których nikt się dziś już nie spodziewa. Funkcjonariusze Referatu Wywiadowczego działają na pierwszej linii. Ich praca polega tak naprawdę na metodzie prób i błędów. Z jednej strony społeczeństwo oczekuje od Policji stanowczych działań w zwalczaniu przestępczości, a z drugiej, gdy policjanci to robią, to panuje wielkie oburzenie i padają słowa "Łapcie bandytów, a nie czepiacie się porządnych obywateli". Niestety przestępcy nie wyróżniają się spośród tłumu, nie posiadają neonowych napisów " jestem przestępcą". Dlatego działania Policji, to metoda prób i błędów poprzez legitymowanie i kontrolowanie osób. Żyjemy w czasach, gdzie 16-latek, którego policjanci legitymują chce już ich nożem atakować, bo mu się nie podoba, że o północy policjanci mają czelność wykonywać swoje obowiązki i go legitymują. Zwłaszcza tu także trzeba nadmienić, że to obecnie nastolatki są "aktywni" w środowisku pseudokibicowskim i to ich często oni "biegają" ze sprzętem. Taka sytuacja miała miejsce z początkiem stycznia, gdzie na jednym z blokowisk podgórza Wywiadowcy "rozbroili" dwóch pseudokibiców w wieku 16 lat. Jeżeli społeczeństwo oczekuje od Policji stanowczych działań, to musi być przyzwolenie na pewnego rodzaju działania ze strony Policji. W Krakowie wywiadowcy są znani jako "Grupsko".

wywiad6
Nie tylko po cywilnemu
Policyjni Wywiadowcy działają także w pododdziałach zwartych w ramach II kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji. Działając w pododdziałach zwartych Wywiadowcy wyjątkowo zakładają mundury oraz pobierają sprzęt "pezet" (hełmy szturmowe, kamizelki przeciwuderzeniowe, ochraniacze, pałki szturmowe, tarcze), a także broń gładkolufową - Mossberg. NPP powoływane są na wniosek komendanta głównego policji m.in. do: przywracania porządku i ładu publicznego podczas zamieszek, zabezpieczenia imprez sportowych np. mecze piłki nożnej, a także usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych. Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji są uzupełnieniem dla Oddziałów Prewencji Policji/Samodzielnych Poddziałów Prewencji Policji, które te z kolei stanowią odwód komendanta głównego policji. Część Wywiadu działa w ramach NPP w mundurach, a część operacyjnie po cywilnemu na co również zezwalają rozporządzenia KGP odnośnie NPP.


Obecnie na terenie Krakowa są dwie kompanie NOP:
I kompania NOP KWP Kraków, którą tworzą NPP ze stanu: KP V, KP VI, VII, KP VIII oraz w rezerwie pozostają KP I i KP II.
II kompania NOP KWP Kraków, którą tworzą NPP ze stanu: KP III, KP IV oraz RWP WSzP KMP
oraz na terenie województwa jest sześć kolejnych kompan NOP, które tworzone są z stanów poszczególnych KMP/KPP.
Z uwagi na fakt, że w Krakowie NPP są powoływane dość często, to wywiadowcy świetnie odnajdują się także w mundurze. Jednak służba po cywilnemu, a w umundurowaniu diametralnie się różni. Będąc w "cywilkach" policjanci są praktycznie niewidoczni, co za tym idzie nie są tak kontrolowani przez obywateli.

 

RWP WSzP KMP Kraków w liczbach

Referat Wywiadowczo Patrolowy WSzP KMP w Krakowie w 2016 roku osiągnął następujące wyniki:

Zatrzymani sprawcy przestępstw - 606
Osoby poszukiwane - 84
Meldunki informacyjne - 164
Legitymowania - 15329
Interwencje = 7311
Interwencje zlecone - 902
Doprowadzenia - 105
Mandaty karne - 215
Pouczenia - 813
Ujawnione wykroczenia - 1031

Polecamy --> Krakowski wywiadowca o swojej służbie