Wojskowa Straż Pożarna - JW 4228 Skład Niedźwiedź

 884 21 1

32-090 Słomniki
Macierzystą jednostką Wojskowej Straży Pożarnej jest Skład Niedźwiedź 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.
 
Na wyposażeniu jednostki są dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Działa ona w systemie zmianowym 24/72h (4 zmiany). W Wojskowej Straży Pożarnej służbę pełni 29 strażaków, na każdej zmianie po 7 ratowników., a minimalny stan zmiany to 5 osób. Do głównych zadań jednostki WSP należy zabezpieczenie przeciwpożarowe składu wojskowego.

 


Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze WSP:


884-21 - GBA 2,5/20 Star 14.225/AutoSHL

884 21 1

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Stara

Typ: GBA
Kryptonim: KF 884-21
Marka podwozia: Star
Model podwozia: 14.225 LA-LF
Zabudowa: AutoSHL - Kielce
Napęd: 4x4
Liczba miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Moc silnika: ok. 225 KM
Rocznik: 2004
 
Zbiornik na wodę: 2500 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
Wydajność autopompy - 2000 l/min
 
Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:
Sygnalizacja świetlna:
- 3x Lampy pojedyncze Elektra 
2x Lampy kierunkowe
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- Elfir Zura 1120
- Sygnał pneumatyczny
  
Wyposażenie pojazdu m.in.:
- Wyciągarka
- Szperacz 
- Oświetlenie robocze 
- Pilarka do stali i betonu
- Pilarki do drewna
- Ubrania żaroodporne
- Sorbent 
- Agregat prądotwórczy 
- Przedłużacz 
- Podstawowy sprzęt burzący 
- Skrzynka z narzędziami 
- Zestaw hydrauliki "Holmatro"
- Poduszki wysokociśnieniowe
- Sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji 
- Najaśnica 
- Aparaty ODO 
- Zapasowe butle 
- Prądownice 
- Rozdzielacze 
- Smok ssawny 
- Zasysacz liniowy 
- Łączniki 
- Zbieracz 
- Prądownica do piany lekkiej 
- Prądownica do piany ciężkiej 
- Stojak hydrantowy 
- Węże tłoczne 
- Węże ssawne 
- Drabina DW10 
- Działko dachowe wodno-pianowe 
- Linia szybkiego natarcia 
- Gaśnice 
- Torba medyczna PSP-R1
- Deska ortopedyczna 
- Kliny 
- Łopaty, miotły, bosaki, tłumice 
- Maszt oświetleniowy 

884-22 - GBA 2,5/16 Star 14.225/AutoSHL

884 22 2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Stara

Typ: GBA
Kryptonim: KF 884-22
Marka podwozia: Star
Model podwozia: 14.225 LA-LF
Zabudowa: AutoSHL - Kielce
Napęd: 4x4
Liczba miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Moc silnika: ok. 225 KM
Rocznik: 2006
 
Zbiornik na wodę: 2500 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
Wydajność autopompy - 1600 l/min
 
Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:
Sygnalizacja świetlna:
- 3x Lampy pojedyncze Elektra 
2x Lampy kierunkowe
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- Elfir Zura 1120
- Sygnał pneumatyczny
  
Wyposażenie pojazdu m.in.:
- Wyciągarka
- Szperacz 
- Oświetlenie robocze 
- Pilarka do stali i betonu
- Pilarki do drewna
- Ubrania żaroodporne
- Sorbent 
- Agregat prądotwórczy 
- Przedłużacz 
- Podstawowy sprzęt burzący 
- Skrzynka z narzędziami 
- Sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji 
- Najaśnica 
- Aparaty ODO 
- Zapasowe butle 
- Prądownice 
- Rozdzielacze 
- Smok ssawny 
- Zasysacz liniowy 
- Łączniki 
- Zbieracz 
- Prądownica do piany lekkiej 
- Prądownica do piany ciężkiej 
- Stojak hydrantowy 
- Węże tłoczne 
- Węże ssawne 
- Drabina DW10 
- Działko dachowe wodno-pianowe 
- Linia szybkiego natarcia 
- Gaśnice 
- Torba medyczna PSP-R1
- Deska ortopedyczna 
- Kliny 
- Łopaty, miotły, bosaki, tłumice 
- Maszt oświetleniowy