100. Rocznica powstania Polskiej Policji - Święto Policji 2019

056

W piątek, 19 lipca 2019 roku, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyły się obchody Święta Policji, podczas których funkcjonariuszki, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Powiatowej Policji oraz Oddziału Prewencji zostali odznaczeni medalami i aktami mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości Święta Policji udział wzięli: nadinspektor dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem KWP, młodszy  inspektor Jarosław Nowak - Dowódca OPP w Krakowie, młodszy inspektor Zbigniew Nowak - Komendant Miejski Policji w Krakowie, młodszy inspektor Tomasz Drożdżak – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, a także funkcjonariusze i pracownicy w/w jednostek.

Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał Gospodarz obchodów nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsza uroczystość związana z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej  ma przede wszystkim wymiar historyczny i patriotyczny. Generał podkreślił, że „dzisiejsza Policja jest nastawiona na działania prospołeczne, ukierunkowana na bezpieczeństwo obywateli”. Szef małopolskich policjantów wspomniał o realizacji programu modernizacji służb mundurowych oraz pogratulował nowo przyjętym policjantom, odznaczonym jak również awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom.

Podczas dzisiejszego wydarzenia odbyło się ślubowanie 29 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi komend na terenie całego województwa. Następnym punktem uroczystości było wręczeniem policjantkom i policjantom medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku w Małopolsce mianowano ogółem: w korpusie oficerów starszych policji – 38 policjantów, w korpusie oficerów młodszych Policji – 126 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 763 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 835 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 73 funkcjonariuszy. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  3 osoby, medalem srebrnym uhonorowano 27 osób, a brązowym 12 osób. Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 10 policjantów, srebrną 28 funkcjonariuszy, a brązową odznaką zasłużonego policjanta 50 funkcjonariuszy. Odznaczone zostały również osoby cywilne za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Złoty Medal otrzymała 1 osoba, Srebrny Medal za Zasługi dla Policji uhonorowano 4 osoby, natomiast brązowym medalem odznaczono 11 osób.