Foto - KM PSP Kraków


 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Skawina: 


OSP Skawina I

Skawinanagłowek


OSP Skawina II

SkawinaII32


OSP Rzozów

Rzozów31


OSP Wola Radziszowska
OSP Jaśkowice
OSP Krzęcin
OSP Radziszów
OSP Wielkie Drogi
OSP Kopanka
OSP Facimiech
OSP Polanka Hallera
OSP Borek Szlachecki