komenda miejska policji w krakowie

 

Komenda Miejska Policji Krakow

W skład Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wchodzi obecnie 8 komisariatów, 13 wydziałów oraz zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 

 

Komisariaty Policji

 

 

 Komisariat Policji I 

- Siedziba : ul. Szeroka 35 - Dzielnica I  


 Komisariat Policji II

- Siedziba : ul. Lubicz 21 - Dzielnica II


 Komisariat Policji III

- Siedziba : ul. Strzelców 16 - Dzielnica III + IV


 Komisariat Policji IV

- Siedziba : ul. Królewska 4 - Dzielnica V + VI + VII

KPIV


 Komisariat Policji V

- Siedziba : ul. Zamoyskiego 20/22 - Dzielnica VIII +IX + XIII

KPIV


 Komisariat Policji VI

- Siedziba : ul. Ćwiklińskiej 4 - Dzielnica X + XI + XII


 Komisariat Policji VII

- Siedziba : os. Złotej Jesieni 11 C - Dzielnica XV + XVI + XVII


 Komisariat Policji VIII

- Siedziba : os. Zgody 10 - Dzielnica XIV + XVIII

 


 

Wydziały
 
  -  Wydział Ochronny
  -  Wydział Kryminalny
  -  Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
  -  Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
  -  Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
  -  Wydział do walki z Przestępczością Samochodową
  -  Wydział Kadr
  -  Wydział Kontroli
  -  Wydział Wspomagający
  -  Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych