Foto - KM PSP Kraków


 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia: 


OSP Jerzmanowice

Jerzmanowice


 

OSP Czubrowice

 

Czubrowice30

 


OSP Przeginia


 

OSP Gotkowice


OSP Łazy


OSP Racławice


OSP Sąspów


OSP Szklary