Foto - KM PSP Kraków


 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca: 


OSP Łuczyce

ospluczyce

OSP Maciejowice

Maciejowice


OSP Goszcza


OSP Karniów


OSP Marszowice 


OSP Czulice


OSP Goszyce 


OSP Skrzeszowice 


OSP Rawałowice 


OSP Głęboka


 OSP Łososkowice