ochotnicza Straż Pożarna "muzeum ratownictwA" w Krakowie 

 

 

 

Kraków ul. Rzemieślinicza 10

http://www.muzeumratownictwa.pl

 

W 2005 roku zrodził się pomysł utworzenia Muzeum Ratownictwa w KrakowieZałożyła go grupa pasjonatów - jest prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną „Muzeum Ratownictwa” w Krakowie, a działa na podstawie Regulaminu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Muzeum Ratownictwa, jako jedyne w Polsce, gromadzi eksponaty związane z różnymi dziedzinami ratownictwa, np. takimi jak: medycznego, lotniczego, górskiego, morskiego, drogowego oraz szeroko  pojętym ratownictwem pożarniczym, a także historią policji. W zbiorach MR znajduje się 35 pojazdów i są to takie pojazdy jak m.in.: radiowóz Policji - FSO Polonez czy "papieski" UAZ, karetka pogotowia - "eRka" Nysa czy gaśniczy Star 20, ponadto wyposażenie i stare umundurowanie.