Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowicach 

OSP Trojanowice

Krakowska 120
32-087 Zielonki

Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowicach to jednostka typu S-1. Jednostka poza KSRG czyli Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. OSP w Trojanowicach powstała w 1918 roku. W 1985 roku pozyskano z PSP pojazd marki Star 25. W 1998 roku poświecono sztandar OSP. W 2007 roku pozyskano kolejny pojazd marki Magirus Deutz. Pojazd ten został w kolejnych latach zastąpiony nowym MANem a Magirus przekazano na Ukrainę. Na wyposażeniu jednostki OSP aktualnie jest jeden pojazd ratowniczo-gaśniczy. 

Odległości:
JRG PSP nr 5 w Krakowie (rejonowa) - 9 km

Komisariat Policji w Zielonkach - 8 km
Zespół Ratownictwa Medycznego MS Zielonki - 3 km


 Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Trojanowice: 


338[K]99 - GBARt 3,5/27 MAN TGM 13.290/Stolarczyk

t1

 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MANa

Typ: GBARt
Zabudowa: Stolarczyk
Napęd: 4x4
Liczba miejsc w kabinie: 6
Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 
Zbiornik na wodę: 3500 
Wydajność autopompy: 2700 l/min
 
Wyposażenie m.in.:
- Motopompa szlamowa
- Agregat prądotwórczy
- Maszt oświetleniowy
- Linia szybkiego natarcia
- Węże ssawne
- Węże tłoczne
- Prądownice
- Zasysacz linowy
- Stojak hydrantowy
- Inżektor
- Pilarka do drewna
- Drabina
- Pompa pływająca Niagara
- Tłumice
- Podręczny sprzęt burzący
- Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia
Zdjęcia OSP: 


Samochody będące niegdyś w podziale bojowym OSP Trojanowice:
338[K]99 - GBA 2,7/16 Magirus-Deutz 170D11/Magirus 

t1

 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Magirusa

Typ: GBA
Zabudowa: Magirus
Napęd: 4x4
Liczba miejsc w kabinie: 6
Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 
Zbiornik na wodę: 2700 l
Wydajność autopompy: 1600 l/min
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- Modulator - PW Gamet GAM-150 PCB 4.0 
- Dwutonowy sygnał Bosh
 
Wyposażenie m.in.:
- Motopompa szlamowa
- Agregat prądotwórczy
- Maszt oświetleniowy
- Linia szybkiego natarcia
- Węże ssawne
- Węże tłoczne
- Prądownice
- Zasysacz linowy
- Stojak hydrantowy
- Inżektor
- Pilarka do drewna
- Drabina
- Pompa pływająca Niagara
- Tłumice
- Podręczny sprzęt burzący
- Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia