302-22 - GBARt 2,9/16+300 MAN TGM 13.290/MotoTruck

 302 22

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MANa. 

Typ: GBARt
Zabudowa: MotoTruck
Napęd: 4x4
Liczba miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Rocznik: 2021
Moc: 290 KM
 
Zbiornik na wodę: 2900 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 290l
Wydajność autopompy - 1600 l/min
 
Pojazd wyposażony w system CAFS. Słowo CAFS jest skrótem od Compressed Air Foam System ? system gaszenia pianą sprężoną-sprężonego powietrza. CAFS może być stosowany zarówno do pożarów klasy A jak i pożarów klasy B. W ten sposób ze 100 litrów mieszanki wody i środka pianotwórczego i 700 litrów powietrza otrzymuje się 800 litrów ciężkiej piany.
 
Wyposażenie m.in.:
- Maszt oświetleniowy 
- Agregat prądotwórczy
- Linia szybkiego natarcia
- Torba medyczna PSP-R1
- Deska ortopedyczna
- Szyny kramera
- Węże tłoczne
- Węże ssawne
- Rozdzielacz
- Prądownice
- Wytwornica pianowa
- Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia
- Podstawowy sprzęt burzący
- Drabina wysuwana  D10W
- Miotły, tłumice, bosaki 
- Zestaw narzędzi hydraulicznych