305-P7 - Przyczepa do transportowania Quada

305 77 1

Przyczepa do transportowania Quada.

DMC: 750 kg

Rok produkcji: 2016