305-K2 - Kontener powodziowo-pompowy

305 k2

 Kontener przeciwpowodziowo/pompowy.  

Na wyposażeniu znajduje się sprzęt przystosowany do działań przeciwpowodziowych:
- Motopompa Rosenbauer FOX
- Węże tłoczne W-52, 75,110
- Pompy szlamowe
- Agregat prądotwórczy
- Armatura Wodna
- Węże ssawne

Kontener został przekazany z Frankfurtu nad Menem.