306-P6 - Przyczepa ratownictwa ekologicznego-przeciwpowodziowego

DSC 0254 

Przyczepa specjalna ratownictwa ekologicznego ? przeciwpowodziowego, dozowarka materiałów sypkich i granulowanych. Przyczepa posiada zbiornik zasypowy na materiały sypkie i granulowane o pojemności 2,5 m3 z alternatywnymi możliwościami dozowania tych materiałów poprzez moduł pakowarki piasku lub moduł posypywarki sorbentów sypkich.