Wydział Ruchu Drogowego KWP Kraków

KWP 3

Zakresem działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

 • - analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa małopolskiego i ocena efektywności działań podejmowanych w tym zakresie przez jednostki Policji,
  - opracowywanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,
  - prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zakresie współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  - organizowanie i koordynowanie eskort oraz udział w zabezpieczeniach przejazdów osób objętych szczególną ochroną,
  - prowadzenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  - sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego,
  - sprawowanie nadzoru nad jednostkami Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby na drogach, w tym również realizowanie spraw związanych z nadzorem Komendanta nad Komisariatem Autostradowym Policji w Krakowie,
  - współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji w rozpatrywaniu wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyjaśnianiu skarg na zasadność i sposób prowadzenia przez policjantów interwencji w ruchu drogowym,
  - opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych z zabezpieczaniem tego rodzaju imprez,
  - opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych,
  - rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  - rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego wniosków o ukaranie do sądów,
  - realizowanie zadań wykonawczych na drogach przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego,
  - realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.


 • Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków

  radiowóz BMW 320i 

  Radiowozy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

  Marka: BMW 
  Model: 320i
  Napęd: 4x2
  Skrzynia biegów: automatyczna
  Silnik: 184 KM
  Rocznik: 2019
  Ilość miejsc: 5 
  Układ miejsc: 1+1+3
  Numer taktyczny: GG027, GG028, GG029

  Sygnalizacja świetlna:
  - Belka LED Federal Signal Vama Kairos P5000
  - 6x lampy kierunkowe LED Federal Signal Vama Nanoled

  Sygnalizacja dźwiękowa:
  - Modulator dźwiękowy Federal Signal Vama AS-320
  - Głośnik Federal Signal AS124

  Radiowozy wyposażone w poduszki bezpieczeństwa, asystent uwagi, układ dynamicznej kontroli stabilności, układ kontroli trakcji, czujniki deszczu i czujniki parkowania. Auta rozwija prędkość maksymalną do 240 km/h, a do 100km/h rozpędzają się w 7,1 sekundy.  Koszt jednego pojazdu to około 135 tysięcy złotych. 

 • Znajduje się w nich również sprzęt do zabezpieczenia miejsca działań, apteczka do pierwszej pomocy i niezbędny sprzęt do wykonania czynności na miejscu interwencji. 


  • [archiwum ] - radiowóz Opel Vectra V6

   Radiowozy należące niegdyś do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

   Marka: Opel
   Model: Vectra V6
   Napęd: 4x2
   Silnik: 211 KM
   Ilość miejsc: 5 
   Układ miejsc: 1+1+3
   Numer taktyczny: GG001, GG002, GG003, GG004

   Sygnalizacja świetlna:
   - Belka GAMET

   Sygnalizacja dźwiękowa:
   - Modulator dźwiękowy Federal Signal Vama AS-422

   Małopolska Policja posiadała pięć takich radiowozów. Jeden użytkowany był przez "autostradówkę", a pozostałe przez KWP. Samochody wyposażone były w wideorejestratory, sprzęt do zabezpieczenia miejsca działań i niezbędny sprzęt do wykonania czynności na miejscu interwencji. 


sztab Policji KWP Kraków 

 

Zakresem działania Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

Zespół Służb Dyżurnych - organizuje, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie służb dyżurnych w podległych jednostkach. Zapewnia prawidłowy obieg informacji o zdarzeniach na terenie województwa.

Zespół ds. Operacji Policyjnych - inicjonowanie, koordynowanie na obszarze województwa zadań związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego podczas pobytu osób objętych ochroną, imprez masowych, zgromadzeń.

Sekcja Lotnictwa Policyjnego - Zadania SLP to wykonywanie działań lotów pościgowo-blokadowych, poszukiwawczych, koordynujących działania naziemne, desantowych, ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, oraz prewencyjnych i patrolowych. Czytaj więcej...

KWP 3

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego - współpraca ze służbami po za policyjnymi np. Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.

Ponadto zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy,
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym oraz szkoleniem służb dyżurnych w jednostkach Policji;
- inicjowanie przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących stanowisk kierowania jednostek Policji;
- formułowanie zadań dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie;
- udział w planowaniu dyslokacji służby zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
- planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia operacji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komend, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy;
- organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych;
-  inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;
- zapewnienie funkcjonowania Sekcji Lotnictwa Policji;
-  wspieranie realizacji zadań komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji poprzez wykorzystanie śmigłowców Sekcji Lotnictwa Policji.

Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków


 

sekcja lotnictwa policji kwp w krakowie

Sekcja lotnictwa policyjnego kwp krakowZdjęcie autorstwa - Małopolska Policja

Początek działalności polskiego lotnictwa policyjnego w zasadzie datuje się na 1996 rok, kiedy to powstały dwie pierwsze Sekcje Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i w Poznaniu, wyposażone w dwa śmigłowce Kania.

Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlokalizowana jest na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w rejonie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny.

Zadania wykonywane przez SLP:
- planowanie wykorzystania śmigłowców w realizacji zadań policyjnych,
- udział w operacjach policyjnych z wykorzystaniem termowizji i pasm TV do transmisji obrazu na stanowiska kierowania,
- realizacja działań pościgowo-blokadowych,
- działanie w sytuacjach kryzysowych, w ramach akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi.

SLP KWP Krakow 1- udział w poszukiwaniach osób i rzeczy,
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń i imprez masowych,
- zapewnienie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
- współdziałanie z pododdziałami antyterrorystycznym,

SLP KWP Krakow 2- procesowe dokumentowanie działań policyjnych w tym filmowanie i fotografowanie w celach rozpoznawczych lub dowodowych,
- loty transportowe na terenie kraju,
- współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa,
- wsparcie działań operacyjnych innych komórek organizacyjnych Policji.

Na wyposażeniu Sekcji Lotnictwa Policji KWP Kraków znajdowały się dwa śmigłowce PZL Świdnik Kania o znakach rejestracyjnych SN-51XP (G-020, niegdyś SLP KWP Poznań) oraz SN-52XP (G-002). Śmigłowce w 2015 roku zakończyły swoją służbę w policji a ich miejsce zastąpiła maszyna PZL Świdnik W3 Sokół przekazany z Wydziału Lotniczego ZL KGP która pełni służbę do dnia dzisiejszego. Jej znaki rejestracyjne to SN-34XP (G002). 


G002 - PZL Świdnik W3 Sokół - SN-34XP

SLP KWP G002 Sokol 
Średni śmigłowiec wielozadaniowy "Sokół"

Załogę stanowią 2 lub 3 osoby. Możliwość zabrania 10 pasażerów na pokład. Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa. Wirnik nośny czterołopatowy. Drugi egzemplarz tego typu śmigłowca znajduje się w KWP Szczecin.

Znaki rejestracyjne - SN-34XP
Numer taktyczny - G002

 • Dane techniczne:
  • Silniki: 2 turbinowe PZL-10W
  • Średnica wirnika: 15,70 m
  • Długość kadłuba: 14,21 m
  • Wysokość: 4,12 m
  • Masa własna: 3680 kg
  • Masa całkowita: 6400 kg
  • Prędkość maks.: 255 km/h
  • Prędkość przelot.: 235 km/h
  • Pułap: 5100 m
  • Zasięg: 690 km
  • Zapas paliwa: 1700 l

  • Dodatkowe wyposażenie śmigłowca: 
   - wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg,
   - dodatkowy zbiornik paliwa 1030 l.,
   - kamera LEO-400,
   - reflektor-szperacz.

W SLP KWP Kraków od 2015 roku do dnia dzisiejszego. 


[archiwum] - G020 - PZL Świdnik Kania - SN-51XP

SLP KWP G020 Kania

Śmigłowiec wielozadaniowy "Kania"

Załogę stanowiły 2 osoby a na pokład była możliwość zabrania 9 pasażerów.

Znaki rejestracyjne - SN-51XP
Numer taktyczny - G020

Dane techniczne:
Silniki: 2 silniki turbowałowe Allison 250-C20B
Moc: 2 x 426 KM
Średnica wirnika: 14,56 m
Długość kadłuba: 12,03 m
Masa własna: 2000 kg
Masa całkowita: 3550 kg
Maksymalna prędkość: 210 km/h
Maksymalna zasięg: 800 km
Pułap: 4000 m
Zużycie paliwa: 196 l/h

Wyposażenie śmigłowca
- aparatura nagłaśniająca TV-450
- system obserwacyjny FLIR ULTRA 4000
- układ transmisji danych BSS 56KM (system TOR)
- reflektor olśniewający Spectrolab SX-5 o mocy 1600 W.

Jedne z dwóch śmigłowców typu PZL- Kania zamówionych dla Lotnictwa Policji w 1996 roku. Oba te śmigłowce spacjowały w Krakowie.

W roku 2014 został wycofany ze służby w policji.


[archiwum] - G002 - PZL Świdnik Kania - SN-52XP

 SLP KWP G002 Kania

Śmigłowiec wielozadaniowy "Kania"

Załogę stanowiły 2 osoby a na pokład była możliwość zabrania 9 pasażerów.

Znaki rejestracyjne - SN-52XP
Numer taktyczny - G002

Dane techniczne:
Silniki: 2 silniki turbowałowe Allison 250-C20B
Moc: 2 x 426 KM
Średnica wirnika: 14,56 m
Długość kadłuba: 12,03 m
Masa własna: 2000 kg
Masa całkowita: 3550 kg
Maksymalna prędkość: 210 km/h
Maksymalna zasięg: 800 km
Pułap: 4000 m
Zużycie paliwa: 196 l/h

Wyposażenie śmigłowca
- aparatura nagłaśniająca TV-450
- system obserwacyjny FLIR ULTRA 4000
- układ transmisji danych BSS 56KM (system TOR)
- reflektor olśniewający Spectrolab SX-5 o mocy 1600 W.

CIEKAWOSTKA - Śmigłowiec zagrał w trzech odcinkach kryminalnego serialu paradokumentalnego ?W11 ? Wydział Śledczy?.

Śmigłowiec w latach 1996-2009 wykorzystywany był Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Poznaniu, a w latach 2009-2014 przez policyjnych lotników w Krakowie. Jedne z dwóch śmigłowców typu PZL- Kania zamówionych dla Lotnictwa Policji w 1996 roku.

W roku 2014 został wycofany ze służby w policji. W 2020 roku przekazany do Muzeum Ratownictwa w Krakowie. Śmigłowiec można obejrzeć na wystawie stałej w Tomaszowicach.


 

WYDZIAŁ konwojowy

 

wkkwpkrakow razem

Zakresem działania Wydział Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

- organizowanie i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur oraz realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego,

- realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej oraz realizowanie doprowadzeń cudzoziemców w celu umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia

- wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów,

- konwojowanie i ochrona ładunków poczty specjalnej,

wkkwpkrakow razem- ochrona zdrowia i życia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur jak również wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora i wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania powagi sądu,

- współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizowania zadań konwojowych, a także ochrony sądowych pomieszczeń dla zatrzymanych w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia,

- bieżące współdziałanie z komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej,

wkkwpkrakow razem

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, służby kryminalnej Policji oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa,

- koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań:
        - związanych z pobytem w pokoju przejściowym osób zatrzymanych lub doprowadzonych,
        - w zakresie organizacji pełnienia służby w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
        - w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

- analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka,

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka,

- realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

- ochrona obiektów oraz nadzór nad obsługą recepcji i biura przepustek Komendy.

Wydział Konwojowy posiada na swoim wyposażeniu więźniarki w wersji DW - duża więźniarka oraz w wersji MW - mała więźniarka. 

Duże więźniarki zabudowane na Autosan H7 są w stanie przewieść do 18 aresztantów oraz 4 konwojentów oraz kierowcę. Dla specjalnych zatrzymanych, wymagających szczególnych zabezpieczeń przygotowano dwie izolatki. Pojazd wyposażony jest również w rożnego rodzaju bagażniki, schowki i uchwyty na broń. 

Małe więźniarki  są w stanie pomieścić do 4 aresztowanych oraz 4 konwojentów oraz kierowcę.

Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków


 

WYDZIAŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

 

KMP WTK 0

Zakresem działania Wydział Techniki Kryminalistycznej obejmuje:

- udział w oględzinach miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych,
- udział w razie potrzeby w oględzinach rzeczy i osób prowadzonych przez organy procesowe,
- udział w innych czynnościach procesowych z inicjatywy lub na polecenie uprawnionych podmiotów (przeszukania, eksperymenty procesowe, okazania, konfrontacje, wizje lokalne, rozprawy sądowe i inne),
- udział w czynnościach operacyjnych w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczegółowymi (np. przygotowywanie pułapek kryminalistycznych, niejawne uzyskiwanie odcisków linii papilarnych od osób podejrzanych itp.),
- udział w razie potrzeby w czynnościach identyfikacyjno poszukiwawczych w zakresie dokumentowania wyglądu NN osoby i należących do niej rzeczy,
- w przypadkach uzasadnionych daktyloskopowanie NN zwłok wspólnie z policjantem prowadzącym czynności w sprawie ustalenia tożsamości osoby,
- realizacja zleceń w zakresie prac fotograficznych obejmujących wykonanie zdjęć sygnalitycznych, zdjęć osób, dokumentów i rzeczy niezbędnych do zrealizowania czynności prowadzonych przez Policję,
- realizacja zleceń w zakresie dokumentowania przebiegu czynności wyglądu miejsc, osób i rzeczy technikami specjalnymi tj. filmowania oraz fotografowania w standardach analogowych i cyfrowych,

KMP WTK 1
- obróbka i przetwarzanie materiałów fotograficznych i filmowych na zlecenie uprawnionych podmiotów,
- nadzorowanie przebiegu rejestracji daktyloskopijnej, sygnalitycznej oraz danych genetycznych osób,
- udział w czynnościach pobierania materiałów porównawczych do badań kryminalistycznych o ile metodyka ich pobierania tego wymaga,
- krótkoterminowe przechowywanie materiałów dowodowych zabezpieczonych w toku realizowanych czynności,
- wdrażanie nowych metod ujawniania, wizualizacji i zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
- opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań wpływających na wzrost jakości i efektywności podejmowanych działań,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, metodyki prowadzenia oględzin oraz sposobu dokumentowania ich wyników dla policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Krakowie,
- udział w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych, w szczególności w zakresie formułowania wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw oraz opisujących metody działania sprawców,
- doskonalenie zasad współdziałania i aktywna współpraca z laboratorium kryminalistycznym KWP w Krakowie, Wydziałem Sztab Policji KMP w Krakowie oraz służbami kryminalnymi i prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
- realizacja innych zadań wynikających z uprawnień nadanych przez dyrektora CLK KGP w Warszawie lub inne uprawnione podmioty.

Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Krakowie po za normalnymi radiowozami posiada również pojazdy typu furgon którymi transportowany jest sprzęt wykorzystywany do oględzin itp. 

KMP WTK 2

 

Poniżej pojazdy, które w ubiegłych latach służyły "krakowskim kryminalistykom".

KMP WTK 3

KMP WTK 4