"Stress drill" - ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostki OSP Więcławice.

Nagłowekdressdill

Dnia 08 grudnia 2020 roku, w miejscowości Wola Więcławska, na terenie przygotowywanym pod budowę trasy S7, druhowie z jednostki OSP Więcławice zorganizowali ciekawe ćwiczenia z taktyki zwalczania pożarów. Tak się im przynajmniej wydawało, gdyż ćwiczenia miały ukryty czynnik ? spotęgowanie sytuacji presji oraz stresu. W zgłoszeniu sekcja ćwicząca otrzymała informacje o pożarze piwnicy (tego się akurat spodziewali) oraz samochodu zaparkowanego przy budynku. Po przybyciu na miejsce, do Kierującego Działaniami Ratowniczymi, przeprowadzającego rozpoznanie podbiegł chłopiec, który szarpiąc go za ubranie i krzycząc ?tam jest mój tata i wujek! Ratujcie ich, ratujcie!? miał za zadanie rozpraszanie uwagi KDR-a i tym samym powodować utrudnienie wypracowania zamiaru taktycznego. Nie wiedząc, że elementem ćwiczeń będzie poszukiwanie osób poszkodowanych KDR musiał wydać polecenia zmierzające do: - przeszukania i odnalezienia dwóch osób poszkodowanych - ugaszenia pożaru samochodu - ugaszenia pożaru piwnicy. Aby przystąpić do działań, należało zaopiekować się chłopcem, podzielić miejsce działań na dwa odcinki bojowe, przeprowadzić rozpoznanie obiektu, a po odnalezieniu osób poszkodowanych, udzielnie im Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Tutaj ponownie chłopiec rozpraszał uwagę, tym razem podbiegając do roty medycznej krzycząc ?Błagam, uratujcie go! Pomóżcie mu!?. W tak rozłożonym przedziale czynności (działania gaśnicze na dwóch odcinkach, przeszukanie, udzielnie KPP, sprawienie oświetlenia, wentylacja budynku etc.) niezbędnych do wykonania, dziejących się w tym samym czasie, szybko okazało się, że siły sekcji ulegają dużemu osłabieniu i są niewystarczające. Oczywiście KDR poprosił o przysłanie kolejnych SIŚ, ale ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, czas dojazdu uległ wydłużeniu, przez co wszystkie zadania samodzielnie musiała przeprowadzić sekcja OSP Więcławice. Po zrealizowaniu wszystkich założeń jakie przed ćwiczącymi postawił kierownik ćwiczeń (w tej roli Naczelnik OSP) została przeprowadzona odprawa, w trakcie której omówiono przebieg zajęć. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że możliwość działań na takim obiekcie w warunkach takich samych jak przy realnym zdarzeniu, są niezwykle cennym doświadczeniem. Były to drugie zajęcia z tematyki "pożarów wewnętrznych", poprzednie realizowane w listopadzie 2019 roku w miejscowości Widoma miały charakter poznania warunków i zasad zwalczania pożaru jako zjawiska. Tym razem, w dynamicznym ćwiczeniu była okazja do usystematyzowania swojej wiedzy.

Meldunek: dh. Maciej Podymkiewicz
Zdjęcia: FRAT/KR112