Krakowskie pogotowie ratunkowe

 

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) jest kontynuatorem tradycji i działalności Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, które na stałe wpisało się w krakowski krajobraz . Przez swoją działalność Pogotowie realizuje humanitarne wartości idei ratownictwa. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia . Organem założycielskim KPR jest Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Małopolskiego Krakowskie Pogotowie Ratunkowe i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego z dniem 1 stycznia 2001 roku zostały przekształcone w jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organami KPR jest Dyrektor i Rada Społeczna składająca się z przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i ośmiu członków.
 

www.kpr.med.pl

Opis  - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

 


 

Do zadań KPR należy:

 

  •  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia.
  •  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach i ambulatoriach.

 

 

  •  Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

  •  Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Opis  - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

 

Zespoły Ratownictwa Medycznego KPR :

 
 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 32 zakontraktowanymi Zespołami Ratownictwa Medycznego – 27 podstawowych i 6 specjalistycznych, które stacjonują na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego oraz wielickiego. Na terenie miasta Krakowa stacjonuje jeden zespół specjalistyczny oraz 17 zespołów podstawowych, w tym 7 dwuosobowych.
 
Miasto Kraków:
 
MS Łazarza:  Jeden zespół specjalistyczny oraz trzy podstawowe - w tym jeden dwuosobowy. Wszystkie dyżurują całą dobę.
 
K01 01 / 1302 - Renault Master III/Auto Form
 
K01 002 / 1203 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
 
K01 004 / 1209 - Renault Master III/Auto Form
 
K01 006 / 1301 - Renault Master III/Auto Form
1301 k01 006
 

MS Rynek Podgórski: Dwa zespoły podstawowe - w tym jeden dwuosobowy. Oba dyżurują całą dobę.
 
 
K01 008 / 1204 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
K01 128 / 1401 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 

MS Szpital Babińskiego: Dwa zespoły podstawowe dwuosobowe: K01 010 dyżuruje całą dobę, natomiast K01 012 dyżuruje codziennie w godzinach 7-23 tzw. 0,7 ZRM:
 
K01 010 / 1502 - Renault Master III FL/Auto Form
 1502 k01 010
 
K01 012 / 1405 - Renault Master III/Auto Form
 
 

MS Kościuszki:  Jeden całodobowy podstawowy dwuosobowy zespół:
 
K01 014 / 1602 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
 1602 k01 014 kosciuszki
 fot. Michał Kurowski

MS Wybickiego: Dwa całodobowe zespoły podstawowe, w tym jeden dwuosobowy:
 
K01 016 / 1210 - Renault Master III/Auto Form
 
K01 122 / 1702 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
 1702 k01 122 Wybicki

MS Teligi: Dwa całodobowe zespoły podstawowe, w tym jeden dwuosobowy:

 
K01 018 / 1503 - Renault Master III FL/Auto Form
K01 020 / 1504 - Renault Master III FL/Auto Form
 1503 1504 K01 020 K01 018
 

MS Szpital Rydygier: Cztery zespoły podstawowe, w tym dwa dwuosobowe. Zespoły K01 038 oraz K01 040 dyżurują całą dobę, natomiast dwuosobowe zespoły K01 042 w godzinach 7-19, a K01 044 w godz. 19-7:
 
K01 038 / 1608 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 1608 k01 038   Rydygier
fot. Michał Kurowski
 
K01 040 / 1002 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
K01 042, K01 044 / 1304 - Renault Master III/Auto Form
 
 

MS Igołomska: Dwa zespoły podstawowe, w tym jeden dwuosobowy dyżurujące całą dobę:
 

 
K01 046 / 1505 - Renault Master III FL/Auto Form
 
K01 124 / 1507 - Renault Master III FL/Auto Form
 

 Powiat Krakowski: 

 

MS Kryspinów: Jeden całodobowy podstawowy dwuosobowy zespół:
 

 K01 022 / 1404 - Renault Master III/Auto Form

 1404 k01 022 kryspinów
 

MS Zielonki: Jeden podstawowy zespół dyżurujący całą dobę:
 
K01 024 / 1703 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 1703 k01 024 Zielonki
 fot. Michał Kurowski
 

 MS Jerzmanowice: Jeden zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:

 
K01 026 / 1208 - Renault Master III/Auto Form
 
 1208 k01 028  Jerzmanowice
fot. Michał Kurowski

 MS Skała: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę oraz jeden zespół podstawowy dwuosobowy dyżurujący w godz. 7-23:

 
K01 11 / 1603 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 1603 k01 11 skala
 fot. Michał Kurowski
 
K01 028 / 1407 - Renault Master III/Auto Form
 

MS Mogilany: Jeden zespół podstawowy dwuosobowy, który dyżuruje całą dobę:
 
K01 030 / 1408 - Renault Master III/Auto Form
1408 k01 030
 
 

MS Krzeszowice: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę oraz jeden podstawowy dwuosobowy dyżurujący w godz. 7-23
 
K01 13 / 1402 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
K01 032 / 1701 - Mercedes Sprinter 315 Bluetec/WAS
 1701 k01 032
 

MS Zabierzów: Jeden specjalistyczny zespół, który dyżurują całą dobę:
 
K01 07 / 1506 - Renault Master III FL/Auto Form
 1506 k01 07
fot. OSP Zabierzów
 

MS Kocmyrzów: Jeden zespół podstawowy dwuosobowy, który dyżuruje całą dobę:
 
K01 048 / 1105 - Renault MasterIII/Auto Form
 

MS Węgrzce: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę:
 
K01 09 / 1604 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
 

Powiat Wielicki: 
 
MS Wieliczka: Jeden zespół specjalistyczny oraz jeden podstawowy dyżurujące całą dobę:
 
K01 15 / 1605 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
1605 k01 15 
 
K01 034 / 1601  - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
 
 

MS Gdów: Jeden zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:
 
K01 036 / 1406 - Renault MasterIII/Auto Form
 
 

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje również:

  • jednym zespołem noworodkowym „N”
  • zespołami reanimacyjno-transportowymi „RT”

  • zespołami transportowymi „T”

  • zespół do wizyt domowych POZ  „W”

 


 

Karetka Mercedes Benz Sprinter przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.

 

 

Karetka Mercedes Benz Sprinter 316 CDI w zabudowie firmy Auto Form. Jedyna w Polsce karetka przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.
 
Podwozie: Mercedes Sprinter 319
Zabudowa: Auto Form
Napęd: 4x2
Zespół: Reanimacyjno-Transportowy
 
Sygnalizacja świetlna:
- Belka PW GAMET LED WN 2Hp
- Kogut PW GAMET LED LP800 Federal Signal
- 4x lampy kierunkowe MAKROLED LL4
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- PW Gamet GAM 150 PCB 4.0
- Trąby pneumatyczne „Fiamm”
 
 
Kilka słów o karetce
Karetka użytkowana przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, jedyna w naszym kraju przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg. Wyposażenie karetki różni się nieco od tradycyjnych jeżdżących w zespołach systemowych (S,P). Producent przewidział więcej miejsca poprzez zmniejszenie półek. Na wyposażeniu znajdują się nosze, które mogą przewieźć osobę ważącą do 400 kilogramów, krzesło ortopedyczne, specjalistyczna płachta do przenoszenia poszkodowanych, którą jednocześnie może trzymać kilka osób. Sprawne umieszczenie noszy z pacjentem w karetce jest możliwe poprzez specjalnie zamocowaną rampę, po której nosze wjeżdżają do karetki. Na wyposażeniu znajduje się defibrylator LIFEPAK 15, który wyposażony jest w modem pozwalający na przesłanie za pomocą tabletu danych pacjenta. Pacjentowi, który uskarża się na ból w klatce piersiowej, na miejscu wykonuje się badanie EKG. Zapis tego badania, drogą teleinformatyczną wysyłany jest do szpitala. W przypadku gdy zdiagnozowany zostanie zawał serca, pacjent jeszcze przed przybyciem do szpitala może otrzymać odpowiednie leki, a zespół kardiologów interwencyjnych będzie gotowy do zabiegu natychmiast po przybyciu pacjenta do szpitala. Dzięki temu rozwiązaniu szanse „zawałowców” na szybką i skuteczną pomoc diametralnie wzrosły.
 
EKG w małopolskich karetkach stało się już standardem.