305-P2 - Przyczepa do przewozu kontenerów/Wielton 

 

 

Przyczepa przystosowana przez firmę Wielton do transportu kontenerów.