305-P1 - Przyczepa kwatermistrzowska 

 

 

Przyczepa kwatermistrzowska przystosowana do transportu wszelkiego rodzaju sprzętu oraz matriałów.