07-08.04.2022 - Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego - Ćwiczenia

7 8.04.2022 krakowcwiczenia

W dniach 7-8 kwietnia br., na terenie byłego pasa startowego przy Muzeum Lotnictwa Polskiego w krakowskich Czyżynach, przeprowadzono ćwiczenia zgrywające komponent medyczny Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 
Pierwszego dnia ćwiczeń odbył się przerzut grupy szturmowej Mobilnej Grupy Zabezpieczenia Medycznego LPR (6 osób wraz z medycznym wyposażeniem szpitala) śmigłowcem 3.GPR, przyjazd komponentu medycznego PSP oraz przyjazd pozostałej części zespołu MGZ LPR.

Drugiego dnia odbyło się ćwiczenie praktyczne na bazie komponentu medycznego, do którego trafiło 40 pozorantów, a następnie zostali przetransportowani drogą kołową i lotniczą do SOR.

 
Obsadę szpitala polowego tworzyli:
MGZM LPR: 7 lekarzy, 7 ratowników medycznych/pielęgniarzy, 2 logistyków
PSP: 2 lekarzy, 4 ratowników medycznych, 8 strażaków-ratowników.
 
Na wyposażeniu krakowskiej "aspirantki" znajduje się szpital polowy, budowany w oparciu o namioty pneumatyczne, transportowany w kontenerze na przeznaczonym do tego samochodzie - nośniku.
 
Wyposażenie techniczne i medyczne pozwala na postawienie szpitala w bardzo krótkim czasie, a znajdują się w nim pomieszczenia - triage (segregacja medyczna osób poszkodowanych, ambulatorium, sale zabiegowe, obserwacyjne, reanimacyjne).
 
Głównym celem ćwiczeń była optymalizacja realizacji potencjalnych działań polegających na zabezpieczeniu medycznym osób poszkodowanych przybywających z terytorium dotkniętej wojną Ukrainy. Pozwoliły one na sprawdzenie gotowości operacyjnej do zadysponowania sił i środków ratowniczych mających podejmować interwencje na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych i opieki nad pacjentami znajdującymi się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
W ćwiczeniach uczestniczyły:
- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,
- 3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Krakowie,
- Mobilna grupa zabezpieczenia medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego Ratownik-6 MS Kraków-Balice,
- Naziemne Zespoły Ratownictwa Medycznego (rezerwowe) wystawione do ćwiczeń przez SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
- Zespół Transportu Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
- Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
- Karpacki Oddział Straży Granicznej.